Bộ Tổng tham mưu
Ngày 20-4, Bộ Tổng tham mưu đã tổ chức hội nghị tổng kết Công tác Cơ yếu Quân đội giai đoạn (2011-2015) và quán triệt kết luận số 90-KL/QUTW của Thường vụ...
Ngành địa hình quân sự (ĐHQS) của Quân đội ta đã có những bước phát triển vượt bậc về tổ chức lực lượng và nghiên cứu phát triển, ứng dụng tiến bộ...
Cùng với những thành tựu trong nghiên cứu và phát triển của công nghệ thông tin, công nghệ viễn thám hiện đại đã hình thành và phát triển, đem lại hiệu quả...
Trong chặng đường 70 năm của Bộ Tổng Tham mưu, Lữ đoàn 144 có gần 64 năm (1951 – 2015) xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, luôn sát cánh cùng toàn Đảng, toàn...
Bộ Tổng tham mưu là cơ quan tham mưu quân sự cơ mật của quân đội, có nhiệm vụ tổ chức huấn luyện quân sự, nắm bắt tình hình địch và ta, bày mưu kế đấu...
Ngay sau khi nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, với tầm nhìn chiến lược, ngày 7-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ cho đồng chí Hoàng Văn Thái về...
Trong những chiến công lớn của Cụm Tình báo A20 – H67 và tổ chức cách mạng, dấu ấn của cụm trưởng Sáu Trí được khắc ghi đậm nét. Cụm trưởng Cụm Tình...
Để chuẩn bị cho đòn tiến công Tết Mậu Thân 1968, Cụm A20 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đặc biệt là cụm trưởng Bảy Vĩnh và điệp viên mang bí số H3. Sự...
Bài chọn lọc