Bộ Tài chính giám sát

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính sớm áp dụng hóa đơn điện tử với các giao dịch thương mại điện tử

Bích Ngân - 2024-06-11 11:43:03
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh yêu cầu Bộ Tài chính nhanh chóng trình Chính phủ sửa đổi quy định về áp dụng hóa đơn điện tử cho các giao dịch thương...