Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông

Có thể nối lại đàm phán Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông vào tháng 11

2020-09-11 06:12:46
Vấn đề Biển Đông được đề cập thích đáng trong Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53, các bên đều hy vọng sớm nối lại đàm phán về Bộ quy...