Bitexco

Vì sao Bitexco có sân bay trực thăng nhưng chưa từng thấy trực thăng đáp xuống?

2021-03-08 17:00:45
“Đầu tiên ta phải hiểu tại sao máy bay bay được. Lý do là lực nâng thắng trọng lực tạo bởi do áp suất trên mặt cánh của máy bay. Máy bay trực thăng tạo được...