bệnh viện công

Xã hội hóa đầu tư tại bệnh viện công: Những câu hỏi còn bỏ ngỏ

2020-09-08 06:03:16
Chủ trương xã hội hóa đầu tư vào bệnh viện công lập đã bị một nhóm người trong vụ thổi giá thiết bị tại bệnh viện Bạch Mai bóp méo thành công cụ kiếm...