bảo vệ chủ quyền biển

Cần cứng rắn hơn với hành vi phi pháp trên biển

Bích Vân - 2023-05-02 18:19:58
Việc đánh bắt thuỷ hải sản trái phép trên vùng biển thuộc chủ quyền của các quốc gia khác là vấn đề được quan tâm nhiều trong thời gian gần đây. Để giải...