bảo hiểm xã hội

Điều kiện hưởng lương hưu có thể thay đổi từ 1/7/2025 người dân phải biết

Bích Vân - 2023-11-09 09:03:33
Điều 64 của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) quy định người lao động khi đủ tuổi nghỉ hưu mà có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm...
Về nguyên tắc, bất cứ quốc gia nào cũng phải xây dựng cân đối quỹ BHXH giữa thời gian đóng, mức đóng, mức hưởng và thời gian hưởng, phải xây dựng chính...
Vài năm gần đây, câu chuyện người lao động rút bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần luôn là chủ đề được tranh luận trên nhiều diễn đàn mạng xã hội. Trong khi...
Để giúp người lao động không rút BHXH một lần, các chuyên gia cho rằng cần thiết kế lại điều kiện hưởng, tính lại mức hưởng lương hưu, thêm trợ cấp cho...
Nếu nghỉ việc đúng luật, bên cạnh các khoản tiền trợ cấp, người lao động có thể được nhận thêm một số khoản tiền khác theo Luật Lao động 2019. Ảnh...
Những chính sách mới sắp có hiệu lực: Tăng thời gian làm thêm của lao động thời vụ; điều chỉnh tiền lương, thu nhập đóng BHXH; người có công được hưởng...
Hiệp định song phương về bảo hiểm xã hội giữa Việt Nam và Hàn Quốc có hai mục đích chính là tránh việc đóng hai lần bảo hiểm xã hội và thời gian đóng bảo...
Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cần sửa quy định về tiền lương đóng BHXH theo hướng thấp nhất bằng 70% bình quân tổng thu nhập của người lao động. Điều...
Người lao động khi có đủ năm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) và đủ tuổi nghỉ hưu sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng theo quy định.  Bên cạnh đó, với trường...
Bài chọn lọc