Báo chí Việt Nam

Tiến sĩ ĐH RMIT: ‘Việt Nam là nơi có độ tin cậy vào báo chí cao nhất’

2020-06-21 12:53:36
Trong số 26 quốc gia được khảo sát, Việt Nam là nơi có độ tin cậy vào báo chí cao nhất – kết quả khảo sát mới nhất vừa được công bố. Tiến sĩ Farida Kbar Theo...