Ban Bí thư Trung ương Đảng

‘Đồng chí nào vào T.Ư nên công khai trước Đại hội để dân biết, góp ý’

2020-12-21 13:04:37
Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đề nghị công khai danh sách bầu Ban Chấp hành T.Ư trước Đại hội Đảng để dân biết và...
Ngày 9/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị thông báo quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Ban Thường vụ Tỉnh...
Bài chọn lọc