Ban Bí thư Trung ương Đảng
‘Đồng chí nào vào T.Ư nên công khai trước Đại hội để dân biết, góp ý’
2020-12-21 13:04:37
Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đề nghị công khai danh sách bầu Ban Chấp hành T.Ư trước Đại hội Đảng để dân biết và...
Bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh kinh tế trong tình hình mới
2020-07-09 15:13:29
Trong tình hình mới, an ninh quốc gia đang đứng trước những nguy cơ, thách thức mới rất phức tạp, đòi hỏi phải có chiến lược mới với tầm nhìn mới, hệ...
Chấm dứt tình trạng ‘chạy chức’, ‘chạy quyền’
2019-12-26 07:07:38
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng yêu cầu các cấp ủy tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; kiên...
Triển khai các quyết định nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đảng
2019-12-02 10:25:18
Tỉnh ủy Đắk Lắk, Hải Phòng, Quảng Nam, vừa tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.  Bí thư Tỉnh ủy...
Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định nhân sự mới
2019-07-29 15:37:32
Ngày 29/7, Đảng đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Đồng...
Triển khai quyết định nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đảng
2019-07-09 18:12:22
Ngày 9/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị thông báo quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Ban Thường vụ Tỉnh...
Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt Nghị quyết TW 8 khóa XII
2018-11-23 10:00:59
Ngày 23/11, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa...
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải chính thức được ra tranh cử Chủ tịch VFF
2018-11-02 14:39:04
Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đồng ý để Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải ra tranh cử Chủ tịch VFF khóa VIII. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải chính thức...
Chỉ thị của Ban Bí thư TW Đảng về lãnh đạo Đại hội MTTQ các cấp
2018-01-07 14:00:34
Ngày 4/1, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 17-CT/TW về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc...
Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết năm 2018
2017-12-24 22:43:54
Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 22/12/2017 về việc tổ chức Tết năm 2018. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị: Năm 2017,...
Làm sao để người dân coi việc của Đảng cũng như việc của mình
2017-10-22 06:45:49
Khi người dân coi việc của Đảng cũng như việc của mình, khi đó niềm tin của người dân với Đảng sẽ được củng cố Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa ban...
Bổ sung ông Phan Đình Trạc và Nguyễn Xuân Thắng vào Ban Bí thư
2017-10-06 17:40:14
Với việc bầu bổ sung hai ông Phan Đình Trạc và Nguyễn Xuân Thắng, số lượng Ban Bí thư hiện được nâng từ 10 lên thành 12 người. Ông Phan Đình Trạc (trái)...
Phát biểu của Tổng Bí thư bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII
2016-10-14 15:24:37
Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng...
Đọc nhiều