bạn

Ban Nội chính Trung ương bổ nhiệm đại tá Công an biệt phái

2021-12-02 08:40:16
Ông Nguyễn Cảnh Lam, Đại tá Công an biệt phái, Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu tổng hợp được Ban Nội Chính trung ương bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Cải...