bãi rác

Rác là miếng bánh màu mỡ phải ‘tranh giành’ mới có được

2020-11-02 06:08:56
Rác thải, trong suy nghĩ thông thường, đó là thứ vứt bỏ, không có giá trị. Thế nhưng, nó là một nguồn lợi mà các đơn vị xử lý rác phải “tranh giành” mới...