Bắc Vân Phong

Đề xuất lấn 1.500 ha biển ở Vân Phong

2021-04-19 07:03:00
Trong đồ án điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế Vân Phong, đơn vị tư vấn đề xuất lấn 1.500 ha biển tại huyện Vạn Ninh để phát triển kinh tế. Nội dung này được...