áp thuế tối thiểu toàn cầu

Quốc hội ra nghị quyết áp thuế tối thiểu toàn cầu từ năm 2024

Đông Duy - 2023-11-29 10:00:45
Từ 1/1/2024, Việt Nam áp thuế tối thiểu toàn cầu và Quốc hội giao Chính phủ trong năm sau nghiên cứu lập quỹ hỗ trợ đầu tư lĩnh vực công nghệ cao. Quốc hội...