anh hùng liệt sĩ

Như lời tri ân

Hà Nhiên - 2022-07-14 10:12:33
Không nỗi đau nào bằng nỗi đau chiến tranh, không nỗi buồn nào bằng nỗi buồn của người mẹ, người vợ có chồng, có con đi đánh giặc vĩnh viễn không trở...