an ninh hàng hải

Báo UAE bình luận phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong vấn đề an ninh hàng hải?

Bảo Trâm - 2021-08-17 21:33:28
Trang Khaleej Times của UAE vừa qua đã có bài viết đánh giá cao phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính khi ông đã đưa ra những giải pháp toàn cầu của Việt Nam...