Ra mắt 61 đại biểu quân đội dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13

30/09/2020 13:54

Sau 4 ngày làm việc, sáng nay (30/9), Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 2025 đã bế mạc.

Đại hội nhất trí cao với các văn kiện của Quân ủy Trung ương trình Đại hội; trọng tâm là phương hướng, mục tiêu, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình hành động xây dựng Quân đội đến năm 2025.

Trong đó, cơ bản hoàn thành việc điều chỉnh tổ chức biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh, đến năm 2030 một số quân chủng, binh chủng, lực lượng hiện đại, phấn đấu từ năm 2030 xây dựng quân đội hiện đại.

Bế mạc Đại hội Đảng bộ Quân đội: Tiến tới xây dựng quân đội hiện đại
61 đại biểu thuộc Đảng bộ Quân đội dự Đại hội 13 của Đảng ra mắt.

Đại hội thống nhất cao với dự thảo các các văn kiện Trung ương trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Các văn kiện được xây dựng công phu, đã tiếp thu các ý kiến đóng góp hợp lý, kết tinh trí tuệ, ý chí, khát vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; bố cục chặt chẽ, khoa học; nội dung có tầm chiến lược, khái quát cao, có cơ sở lý luận, thực tiễn, phù hợp với tình hình quốc tế và trong nước.

Các nhận định, đánh giá tổng quát làm nổi bật nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt qua những khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu quan trọng có ý nghĩa lịch sử, tạo nhiều dấu ấn nổi bật đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Đại hội mong muốn Bộ Chính trị tiếp tục quan tâm lãnh đạo xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới; chỉ đạo các ban, bộ, ngành trung ương, địa phương tích cực phối hợp với cấp ủy đảng các cấp trong quân đội thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Bế mạc Đại hội Đảng bộ Quân đội: Tiến tới xây dựng quân đội hiện đại
Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu.

Tăng cường mối đoàn kết quân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân vững chắc, xóa đói, giảm nghèo, phát triển KTXH ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo; quan tâm giúp đỡ xây dựng hệ thống tổ chức Đảng trong Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Đại hội đã bầu 43 đại biểu cùng với 18 đại biểu đương nhiên, thay mặt cho Đảng bộ Quân đội đi dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng khẳng định: Với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng bộ và toàn quân, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Bế mạc Đại hội Đảng bộ Quân đội: Tiến tới xây dựng quân đội hiện đại
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch cho biết thành công của Đại hội là kết quả của quá trình chuẩn bị công phu, nghiêm túc, trách nhiệm của Quân ủy Trung ương và các cơ quan chức năng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự đóng góp công sức, trí tuệ của toàn quân; đặc biệt, là sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và hướng dẫn, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội.

Với kết quả của Đại hội, Bộ trưởng Quốc phòng tin tưởng rằng sẽ góp phần vào thành công của Đại hội lần thứ XIII của Đảng và là động lực cổ vũ mạnh mẽ để toàn quân nỗ lực phấn đấu vươn lên, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Bế mạc Đại hội Đảng bộ Quân đội: Tiến tới xây dựng quân đội hiện đại

Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu sau Đại hội, cấp uỷ, tổ chức đảng, chỉ huy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chặt chẽ việc quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động của Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Nhân dịp này, Đại tướng Ngô Xuân Lịch biểu dương cấp uỷ, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, các tổ chức quần chúng, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng trong toàn quân đã đoàn kết nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, thi đua lập nhiều thành tích trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, học tập, công tác, lao động sản xuất, góp phần vào thành công của Đại hội.

Thành Nam

Từ khóa:
Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video