+
Aa
-
like
comment

Quốc hội đã bãi nhiệm ông Phạm Phú Quốc và bổ nhiệm, miễn nhiệm những nhân sự nào?

17/11/2020 18:00

Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã phê chuẩn việc miễn nhiệm 2 nhân sự, bổ nhiệm 6 nhân sự và bãi nhiệm ông Phạm Phú Quốc.

Chiều 17/11, ngay sau khi Quốc hội kết thúc phiên bế mạc kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV đã tổ chức Họp báo thông báo về kết quả kỳ họp.

Báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp, ông Vũ Minh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, tại kỳ họp Quốc hội đã xem xét các vấn đề kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước và quyết định các vấn đề quan trọng.

Quốc hội đã bãi nhiệm ông Phạm Phú Quốc và bổ nhiệm, miễn nhiệm những nhân sự nào? - Ảnh 1.
Quang cảnh buổi họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Trong đó, Quốc hội đã đồng ý chủ trương chuyển mục đích sử dụng: 1.131,22 ha rừng để thực hiện Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An (trong đó, rừng phòng hộ đầu nguồn: 312,95 ha; rừng sản xuất: 661,08 ha; rừng ngoài quy hoạch lâm nghiệp: 157,19 ha);

431,76 ha rừng để thực hiện Dự án Hồ chứa nước sông Than, tỉnh Ninh Thuận (trong đó, rừng phòng hộ đầu nguồn: 100,63 ha; rừng sản xuất: 309,48 ha; rừng ngoài quy hoạch lâm nghiệp: 21,65 ha). Đồng thời, giao Chính phủ chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và sớm ổn định đời sống của các hộ dân phải di dời trong vùng dự án.

Quyết định ngày chủ nhật, 23/5/2021 là ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Quốc hội cân nhắc đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu các dự án Luật “chưa cần thiết”

Quốc hội cũng đã thảo luận, góp ý các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đáng chú ý, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nhấn mạnh: Công tác nhân sự được Quốc hội tiến hành chặt chẽ, đúng quy trình, thủ tục theo luật định và đạt được sự đồng thuận rất cao.

Quốc hội đã phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đối với ông Chu Ngọc Anh, chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với ông Lê Minh Hưng.

Đồng thời, bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đối với ông Huỳnh Thành Đạt; Bộ trưởng Bộ Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với bà Nguyễn Thị Hồng; Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đối với các ông: Trần Hồng Hà, Phạm Quốc Hưng, Ngô Hồng Phúc.

Quốc hội cũng đã bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XIV đối với ông Phạm Phú Quốc, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh.

Minh Nhật/DV

Bài mới
Đọc nhiều