+
Aa
-

Quảng Nam: Già làng “gõ cửa” từng nhà dân để tuyên truyền về bầu cử

01/04/2021 09:06

Bằng uy tín, trách nhiệm của mình, các già làng, người có uy tín ở huyện miền núi Tây Giang, tỉnh Quảng Nam đã cùng với Ủy ban bầu cử địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền vận động người dân, đặc biệt là thanh niên hưởng ứng sự kiện chính trị quan trọng này.

Ông Cơ Lâu Hạnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tây Giang cho biết, đợt bầu cử này toàn huyện có 10 đơn vị bầu cử và có 63 tổ bầu cử. UBND huyện cũng đã có Quyết định thành lập Ban bầu cử ở 10 xã, do Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban và có văn bản chỉ đạo các ngành, các địa phương tăng cường tuyên truyền cho dân hiểu.

Tuy nhiên, do địa bàn rộng, dân cư thưa, giao thông đi lại khó khăn nên việc tuyên truyền, vận động cũng nhiều vất vả. Mặt khác, do phong tục tập quán của người dân thường đi làm nương rẫy nhiều ngày mới trở về nhà nên việc họp dân cũng gặp không ít khó khăn.

Quảng Nam: Tây Giang phát huy vai trò già làng, người uy tín trong công tác bầu cử - Ảnh 1.
Buổi gặp mặt cán bộ hưu trí và già làng, người có uy tín, tiêu biểu năm 2021 của huyện Tây Giang.

Để cho người dân hiểu rõ về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác bầu cử những ngày qua, tranh thủ vào mỗi buổi tối, các già làng, trưởng thôn ở 10 xã đã đến tận nhà người dân để “gõ cửa” vận động bà con nhân dân tập trung về nhà Gươl cùng nhau tìm hiểu, nắm bắt các thông tin về kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Nội dung tuyên truyền chủ yếu tập trung vào việc hỏi đáp về công tác bầu cử; tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri và các quy định về bầu cử và thể thức bầu cử.

Bên cạnh đó, các già làng, người có uy tín còn kêu gọi bà con không được tin và phải đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại cuộc bầu cử; lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chống phá Đảng và Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhờ cách làm sáng tạo trong tuyên truyền, vận động bầu cử của các vị già làng, người có uy tín tại các thôn mà nhiều người dân khi hỏi về nội dung bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp họ nắm rất rõ.

Quảng Nam: Tây Giang phát huy vai trò già làng, người uy tín trong công tác bầu cử - Ảnh 2.
Các già làng là người có uy tín ở huyện miền núi Tây Giang.

Già làng Hốih Rít, thôn Ki’nonh (xã A xan) chia sẻ, khi có chủ trương tuyên truyền về bầu cử, ông cùng trưởng thôn, bí thư chi bộ thôn đi vận động bà con họp xóm để nghe thông tin về bầu cử. Chúng tôi luôn có gắng truyền đạt những cái cơ bản nhất để làm sao bà con cử tri mình nắm được nội dung về quyền và nghĩa vụ của cử tri, nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp.

“Chúng tôi luôn dặn dò bà con trong thôn nhớ phải có trách nhiệm với lá phiếu của mình, không được đi bầu thay, bầu thế và khi cầm lá phiếu, cầm cây bút trên tay phải cân nhắc kỹ bỏ cho ai, gạch ai, tránh tư tưởng địa phương hẹp hòi mà phải biết trọng người có đức, có tài như thế mới giúp cho đất nước mình, quê hương mình phát triển được”, già làng Rít nói.

Quảng Nam: Tây Giang phát huy vai trò già làng, người uy tín trong công tác bầu cử - Ảnh 3.
Công tác bầu cử được huyện Tây Giang tuyên truyền sâu rộng, với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng.

Ông Poloong A Nhiết, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã A Xan cho biết, việc phát huy vai trò người uy tín, già làng, trong công tác tuyên truyền bầu cử đã được Ủy ban Bầu cử huyện, Ban Bầu cử xã chú trọng ngay từ đầu. Chúng tôi cùng các vị già làng đã chủ động gặp gỡ, tiếp xúc, đến từng hộ dân để tuyên truyền cho cử tri hiểu về Luật Bầu cử. Ngoài ra, chúng tôi còn nhắc nhở các hộ dân có con em đi làm ăn ở xa nhớ sớm trở về nhà trước ngày 23/5 để thực hiện đi bầu cử.

Thời gian qua, ngoài tuyên truyền bằng miệng, tuyên truyền trực tiếp, các ngành chức năng huyện còn chủ động lắp đặt hệ thống pa-nô, áp-phích, tranh cổ động, băng-rôn, khẩu hiệu và tuyên truyền lưu động tại các thôn.

Hàng ngày, Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình huyện xây dựng các chuyên mục phát thanh về công tác bầu cử qua đó góp phần nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ của công dân để nhân dân tự giác, tích cực tham gia cuộc bầu cử.

Được biết, hiện nay huyện Tây Giang đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 ở huyện, và hướng dẫn các xã tổ chức hội nghị hiệp thương lần 2 ở cấp cơ sở. Hội nghị đã biểu quyết nhất trí và thông qua danh sách 60 người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo đúng quy định của Luật Bầu cử.

Đình Hiệp

Bài mới
Đọc nhiều