+
Aa
-

Những thủ tục được ưu tiên giải quyết trong thời gian giãn cách xã hội

06/04/2020 17:30

Danh mục thủ tục hành chính đặc biệt cấp bách được ưu tiên giải quyết thuộc các cơ quan hành chính nhà nước phải được công khai trên trang thông tin điện tử, các phần mềm ứng dụng trực tuyến (các app) của cơ quan, đơn vị nếu có.

Sở Nội vụ TP.HCM mới chính thức ban hành hướng dẫn cụ thể thực hiện chủ trương thay đổi phương thức làm việc của cán bộ công chức và người lao động nhằm đảm bảo phù hợp trong đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19.

Những thủ tục được ưu tiên giải quyết thời gian cách ly xã hội - Ảnh 1.
Những thủ tục được ưu tiên giải quyết thời gian giãn cách xã hội

Theo đó, để hạn chế tiếp xúc trực tiếp khi giải quyết thủ tục hành chính, Sở Nội vụ yêu cầu các cơ quan, đơn vị chỉ tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tất cả các hồ sơ thủ tục hành chính đã được công bố dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và các hồ sơ thủ tục hành chính trong trường hợp đặc biệt, cấp bách.

Những hồ sơ thủ tục hành chính đặc biệt, cấp bách trong các trường hợp sau đây vẫn được tiếp nhận và giải quyết theo quy định:

+ Hồ sơ thủ tục hành chính liên quan đến công tác đăng ký khai sinh, khai tử để tiếp tục làm các thủ tục khác theo quy định.

+ Hồ sơ thủ tục hành chính thuộc các nhóm thủ tục liên quan đến: công chứng, chứng thực như di chúc, hợp đồng về biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, đăng ký biện pháp bảo đảm… để vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh của cá nhân, tổ chức.

+ Các thủ tục khác liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19.

Sở Nội vụ TP.HCM đề nghị cơ quan, đơn vị phải thông tin công khai việc tổ chức tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính trong trường hợp đặc biệt, cấp bách (kèm theo danh mục thủ tục hành chính được giải quyết) tại trụ sở cơ quan, đơn vị, trên trang thông tin điện tử, các phần mềm ứng dụng trực tuyến khác (các app) của cơ quan, đơn vị (nếu có).

MAI HƯƠNG/TT

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều