+
Aa
-

Nhiều “sạn”, sách giáo khoa Tiếng Việt 1 của tất cả các bộ sách đều phải chỉnh sửa

11/12/2020 20:30

Không chỉ SGK Tiếng Việt 1 bộ Cánh Diều mà một số sách khác của tất cả các bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”, “Chân trời sáng tạo”, “Cùng học để phát triển năng lực”, “Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục” đều bị chỉ ra nhiều “sạn”.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXB GDVN) vừa có văn bản gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) xin chỉnh sửa sách giáo khoa (SGK) của cả 4 bộ sách lớp 1 mới do NXB này tổ chức biên soạn.

Nhiều sạn, sách Tiếng Việt 1 của tất cả các bộ sách đều phải chỉnh sửa - Ảnh 1.
Sách Tiếng Việt 1 của tất cả các bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”, “Chân trời sáng tạo”, “Cùng học để phát triển năng lực”, “Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục” đều phải chỉnh sửa

Theo báo cáo kết quả rà soát 4 bộ SGK lớp 1 mới do NXB GDVN tổ chức biên soạn do ông Nguyễn Đức Thái, Chủ tịch hội đồng thành viên NXB GDVN ký, gửi Bộ GD-ĐT, bộ sách lớp 1 “Kết nối tri thức với cuộc sống” phải chỉnh sửa nhiều nhất với hơn 37 trang, gồm SGK tiếng Việt 1 (tập 1 và tập 2) và SGK Giáo dục thể chất 1.

Nhiều sạn, sách Tiếng Việt 1 của tất cả các bộ sách đều phải chỉnh sửa - Ảnh 2.
Bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” phải chỉnh sửa nhiều nhất

Cụ thể, SGK tiếng Việt 1 (tập 1) sửa ở 18 trang, cụ thể ngữ liệu “sách đâu ếch học bài?” trang 129 được đề nghị sửa thành “sách đâu em học bài?”. Cắt giảm ngữ liệu “hàng bưởi ra bông trắng muốt” trang 152. Đối với SGK tiếng Việt 1 (tập 2) sửa lỗi khoảng 16 trang. Cụ thể ngữ liệu “Thỏ có (…) vừa dài vừa to” trang 23 được đề nghị thành “Thỏ có đôi tai (…)”; chỉnh yêu cầu từ “nghe viết” thành “nhìn viết” ở một số trang… Trong khi đó, SGK Giáo dục thể chất 1 của bộ sách này được NXB GDVN đề xuất sửa lại ở ba trang 32, 88, 89…

Nhiều sạn, sách Tiếng Việt 1 của tất cả các bộ sách đều phải chỉnh sửa - Ảnh 3.
SGK tiếng Việt 1 (tập 1 và tập 2) của bộ Cùng học để phát triển năng lực sửa lại ở khoảng 9 trang

Bộ sách “Cùng học để phát triển năng lực” phải sửa lỗi ở 24 trang. Trong đó, SGK tiếng Việt 1 (tập 1 và tập 2) sửa lại ở khoảng 9 trang. Đoạn trích bài “Ngày em đến trường” trong SGK tiếng Việt 1 (tập 2) phải điều chỉnh viết lại cho hay. Trong khi đó SGK tiếng Anh 1 sửa lại ở khoảng 8 trang, sách Giáo dục thể chất 1 sửa lại ở khoảng 7 trang.

Nhiều sạn, sách Tiếng Việt 1 của tất cả các bộ sách đều phải chỉnh sửa - Ảnh 4.
SGK tiếng Việt 1 (tập 1) bộ Chân trời sáng tạo phải sửa lỗi ở 5 trang

Bộ SGK lớp 1 “Chân trời sáng tạo” phải sửa lỗi ở 7 trang SGK môn tiếng Việt 1 (tập 1) và môn tiếng Anh. Trong đó SGK tiếng Việt 1 (tập 1) sửa lỗi ở 5 trang.

Một số lỗi cụ thể như ngữ liệu “lần đầu đi qua cầu khỉ” trang 139 được đề nghị sửa thành “lần đầu đi câu cá”, bốn tranh minh họa cũng phải sửa lại. NXB GDVN cũng chỉnh sửa SGK tiếng Anh 1 Family and Friends (Nationnal Edition)-Student Book ở trang 47 và 53 với một số câu và hình vẽ.

Nhiều sạn, sách Tiếng Việt 1 của tất cả các bộ sách đều phải chỉnh sửa - Ảnh 5.
Sách Tiếng Việt 1 của bộ Vì sự Bình đẳng và Dân chủ trong giáo dục phải điều chỉnh nội dung văn bản do ngữ liệu không đúng trong thực tế

Bộ sách lớp 1 “Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục” sửa lỗi ở một trang trong SGK tiếng Việt 1 (tập 1), nội dung văn bản phải điều chỉnh do ngữ liệu không đúng thực tế.

Yến Anh/NLD

Bài mới
Đọc nhiều