Theo Nghị quyết quy định mức học phí với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn TP Hà Nội và Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ học phí năm học 2022-2023, mức học phí học sinh của TP Hà Nội phải nộp sẽ dao động từ 10.000-109.000 đồng/học sinh/tháng. Dự kiến, tổng mức hỗ trợ giảm học phí năm học 2022-2023 và bù đắp mức chênh lệch theo quy định Nghị quyết 81 tương đương số tiền 1.133 tỷ đồng.

Đồ Họa: M.N