+
Aa
-
like
comment

Một ngân hàng sắp thưởng cho nhân viên gần 6 tháng lương

15/12/2020 22:01

Vietinbank sẽ trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2018 thưởng cho cán bộ nhân viên với mức gần 6 tháng lương bình quân.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) vừa công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án trích các quỹ năm 2018.

Theo đó, HĐQT đã thông qua phương án trích các quỹ năm 2018. Cụ thể, lợi nhuận riêng lẻ sau thuế năm 2018 là 5.053 tỉ đồng. Vietinbank sẽ trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 252,6 tỉ đồng; trích quỹ dự phòng tài chính 505,3 tỉ đồng.

Ngân hàng cũng trích quỹ khen thưởng và phúc lợi tổng cộng 1.393,4 tỉ đồng. Trong đó, cán bộ nhân viên Vietinbank sẽ được 3 tháng lương bình quân thực hiện, 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch (tối đa không quá 3 tháng lương bình quân thực hiện), và 1,5 tháng lương bình quân thực hiện của cấp cán bộ quản lý. Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ sẽ được trả cổ tức toàn bộ bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo quy định hiện hành.

Một ngân hàng sắp thưởng cho nhân viên gần 6 tháng lương - Ảnh 1.
Mỗi nhân viên Vietinbank sẽ được thưởng gần 6 tháng lương từ quỹ phúc lợi, khen thưởng năm 2018, 2019. 

Đầu tháng 12, HĐQT Vietinbank cũng thông qua phương án trích quỹ và chia cổ tức tiền mặt năm 2019. Theo đó, lợi nhuận riêng lẻ sau thuế năm 2019 hơn 9.283 tỉ đồng, ngân hàng sẽ trích các quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ; quỹ dự phòng tài chính; quỹ khen thưởng và phúc lợi…

Riêng trích quỹ khen thưởng, phúc lợi hơn 2.142 tỉ đồng, Vietinbank sẽ chia cho nhân viên 2,8 tháng lương bình quân thực hiện, 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch và 1,5 tháng lương bình quân thực hiện của người quản lý.

Lợi nhuận năm 2019 còn lại sau khi trích các quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt sẽ được trả cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo quy định.

Như vậy, mỗi nhân viên ngân hàng này sẽ được thưởng gần 6 tháng lương.

Tại báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2019 đã kiểm toán của Vietinbank, tiền lương bình quân của nhân viên ngân hàng này năm 2018 là 20,52 triệu đồng/tháng và năm 2019 là 27,87 triệu đồng/tháng.

Về việc trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông, Nghị quyết HĐQT Vietinbank đã phê duyệt tỉ lệ là 5%/mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng tiền mặt là 18-12-2020. Thời gian thực hiện dự kiến là 21-1-2021.

Thái Phương/ NLĐ

Bài mới
Đọc nhiều