+
Aa
-

Một công ty chứng khoán bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt

21/05/2022 19:49

Thời gian kiểm soát đặc biệt với Công ty CP Chứng khoán Kenanga Việt Nam diễn ra từ ngày 19/5 đến 18/9, theo quyết định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có quyết định về việc đặt Công ty CP Chứng khoán Kenanga Việt Nam vào tình trạng kiểm soát đặc biệt. Trong đó, thời hạn kiểm soát đặc biệt diễn ra từ ngày 19/5 đến 18/9.

Một công ty chứng khoán bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt

Theo tìm hiểu, Công ty Chứng khoán Kenanga Việt Nam (KVS) tiền thân là Công ty CP Chứng khoán Vàng Việt Nam, thành lập từ ngày 3/12/2007 với vốn điều lệ 40 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2008-2009, sau khi nhận khoản đầu tư từ đối tác chiến lược – Tập đoàn Ngân hàng Đầu tư K&N Kenanga Holdings Berhard – công ty chứng khoán này đã tiến hành tăng vốn điều lệ lên 135 tỷ đồng và đổi tên thành Chứng khoán Kenanga Việt Nam.

Tuy nhiên, sau khoảng 4 năm nhận đầu tư từ đối tác, đến cuối năm 2013, Chứng khoán Kenanga Việt Nam đã nộp hồ sơ đề nghị chấm dứt tư cách thành viên giao dịch thị trường niêm yết và thành viên giao dịch thị trường đăng ký tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Tháng 9/2015, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) đã có quyết định ngừng cung cấp hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán đối với Chứng khoán Kenanga Việt Nam do bị Sở Giao dịch chứng khoán chấm dứt tư cách thành viên.

Được biết, cũng trong năm 2015, công ty chứng khoán này từng bị VSD đình chỉ tạm thời hoạt động lưu ký do vi phạm quy định về nộp phí quản lý thành viên.

Việc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đưa Chứng khoán Kenanga Việt Nam vào diện kiểm soát đặc biệt được quy định trong Thông tư 91/2020 của Bộ Tài chính, quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.

Trong đó, thông tư này nêu rõ các trường hợp tổ chức kinh doanh chứng khoán bị Ủy ban Chứng khoán đặt vào tình trạng cảnh báo, kiểm soát hoặc kiểm soát đặc biệt.

Cụ thể, một công ty chứng khoán sẽ bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt nếu tỷ lệ vốn khả dụng tự tính hoặc đã kiểm toán dưới 120%, hoặc công ty không khắc phục được tình trạng kiểm soát trong thời hạn 12 tháng.

Chung khoan Kenanga Viet Nam bi kiem soat dac biet anh 1
Trong vòng 7 ngày, Chứng khoán Kenanga Việt Nam sẽ phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán chi tiết về thực trạng tài chính, nguyên nhân và phương án khắc phục tình trạng kiểm soát đặc biệt.

Công ty chứng khoán không thực hiện báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính trong 2 kỳ báo cáo liên tiếp, hoặc không thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính, hoặc không công bố thông tin về báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được soát xét, kiểm toán cũng sẽ bị đưa vào diện bị kiểm soát đặc biệt.

Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán sẽ kiểm soát đặc biệt với các công ty chứng khoán báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính nhưng bị đơn vị kiểm toán từ chối đưa ý kiến, hoặc đưa ý kiến ngoại trừ một số chỉ tiêu dẫn tới tỷ lệ vốn khả dụng xuống dưới 120%.

Theo quy định này, thời hạn kiểm soát đặc biệt sẽ không vượt quá 4 tháng kể từ ngày bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt.

Trong thời hạn tối đa 7 ngày từ khi Ủy ban Chứng khoán ra quyết định kiểm soát đặc biệt, công ty chứng khoán phải gửi báo cáo chi tiết về thực trạng tài chính, nguyên nhân và phương án khắc phục.

Sau 1 tháng, Sở Giao dịch chứng khoán sẽ thực hiện đình chỉ một phần hoạt động của công ty chứng khoán thành viên. Việc đình chỉ sẽ kết thúc khi công ty chứng khoán được đưa ra khỏi diện kiểm soát đặc biệt.

Trường hợp công ty chứng khoán được đưa ra khỏi tình trạng kiểm soát đặc biệt nếu tỷ lệ vốn khả dụng đạt từ 180% trở lên trong 3 tháng liên tục, trong đó, kỳ báo cáo cuối cùng phải được kiểm toán.

Nếu hết thời hạn kiểm soát đặc biệt, công ty chứng khoán không khắc phục được tình trạng kiểm soát đặc biệt thì sẽ bị đình chỉ hoạt động. Sau 6 tháng tiếp theo, Ủy ban Chứng khoán sẽ ra quyết định rút nghiệp vụ môi giới chứng khoán.

Trâm Anh 

Bài mới
Đọc nhiều