+
Aa
-
like
comment

Mỗi lao động được hỗ trợ 2 triệu đồng tiêu Tết

19/01/2021 17:49

Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam vừa ban hành quyết định hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và thiên tai trong dịp Tết Nguyên đán 2021. Theo đó, mỗi lao động được hỗ trợ tối đa 2 triệu đồng.

Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, đối tượng hỗ trợ là các đoàn viên, người lao động (NLĐ) làm việc trong các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 và thiên tai năm 2020. Trong đó, tiêu chí hỗ trợ là NLĐ phải có thời gian làm việc tại doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị từ 1 năm trở lên, tính đến ngày 31/12/2020.

Bên cạnh đó, đoàn viên, NLĐ phải có một trong các tiêu chí sau: Đoàn viên, NLĐ hoặc có vợ, chồng, con, bố, mẹ (đang ở cùng và phải trực tiếp nuôi dưỡng) bị bệnh hiểm nghèo; bản thân là người khuyết tật hoặc bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đang được hưởng trợ cấp hàng tháng.

Mỗi lao động được hỗ trợ 2 triệu đồng tiêu Tết

NLĐ làm việc trong các doanh nghiệp gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch phải ngừng hoạt động, không có việc làm, nghỉ luân phiên hoặc giãn việc làm, có thu nhập không ổn định với mức bình quân chung trong năm 2020 không quá 3 triệu đồng/tháng.

NLĐ làm việc tại các cơ sở giáo dục phải nghỉ việc từ 1,5 tháng trở lên, ảnh hưởng nhiều đến đời sống, thu nhập của bản thân và gia đình do tác động bởi dịch bệnh và thiên tai năm 2020.

NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, làm việc trong các cơ quan, đơn vị, địa bàn bị thiệt hại nặng nề bởi thiên tai năm 2020.

NLĐ hoàn cảnh khó khăn đang mang thai, nuôi con nhỏ dưới 24 tháng tuổi, có thu nhập trung bình hàng tháng trong năm thấp dưới mức lương tối thiểu vùng.

Mức hỗ trợ bằng tiền mặt là 1 triệu đồng/người. Trường hợp đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch, thiên tai, mức hỗ trợ tối đa không quá 2 triệu đồng/người. Mỗi đối tượng chỉ được một cấp công đoàn chi hỗ trợ.

Trên cơ sở các tiêu chí trên, Tổng LĐLĐ Việt Nam lưu ý LĐLĐ các tỉnh, thành phố, công đoàn ngành T.Ư và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam ưu tiên những đối tượng khó khăn nhất, trực tiếp bị ảnh hưởng bởi dịch và thiên tai năm 2020.

Ngoài ra, những đoàn viên, NLĐ đã được nhận hỗ trợ theo Quyết định số 643/QĐ-TLĐ ngày 22.5.2020 của Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh thì không được nhận hỗ trợ theo quyết định này. Trường hợp đã được hỗ trợ theo Quyết định số 643/QĐ-TLĐ nhưng đoàn viên, NLĐ vẫn gặp khó khăn đặc biệt, thì các cấp công đoàn xem xét kỹ lưỡng và tiếp tục hỗ trợ theo mức 2 triệu đồng/người.

Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam số tiền hỗ trợ được trích từ nguồn tài chính tích lũy tại LĐLĐ các tỉnh, thành phố; công đoàn ngành T.Ư và tương đương; công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ xem xét cấp hỗ trợ đối với các LĐLĐ lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành T.Ư và tương đương; công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam không cân đối được tài chính và phải cấp bù năm 2020.

Vũ Phong/ TPO

Bài mới
Đọc nhiều