+
Aa
-
like
comment

“Linh hồn” của Nghị quyết 98

Đông Duy - 06/10/2023 17:29

“Hồn của Nghị quyết 98” chính là việc phân cấp phân quyền mạnh mẽ hơn, TP.HCM được thực hiện những vấn đề chưa có quy định của pháp luật nhưng thực tiễn đòi hỏi… Đó là nội dung được Ủy viên Bộ Chính trị – Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nêu ra tại Hội nghị triển khai, thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội.

Bí thư Thành ủy TP.HCM.
Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Theo Bí thư Nên, từ năm 1982 đến nay, Bộ Chính trị đã có 3 Nghị quyết về TP.HCM; Quốc hội có hai Nghị quyết là Nghị quyết 54 và Nghị quyết 98. Qua đó cho thấy, sự quan tâm, tạo điều kiện cho thành phố phát triển đúng với vị thế, tiềm năng của mình. Tuy nhiên, 10 năm gần đây, tăng trưởng của TP.HCM bị chậm lại, nhiều chỉ tiêu, chỉ số kinh tế không đạt như mong muốn, trong khi nhiều tỉnh thành phố trong cả nước, một số bạn bè trên thế giới đang phát triển mạnh mẽ.

Trong quá trình triển khai Nghị quyết 98, Thành ủy TP.HCM đã đánh dấu một bước quan trọng trong hành trình phát triển của thành phố, với tầm nhìn hướng tới năm 2030 và 2045. Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, đã phân tích rõ rằng “Hồn của Nghị quyết 98” chính là việc phân cấp phân quyền mạnh mẽ hơn, cho phép TP.HCM thực hiện những vấn đề chưa có quy định pháp luật nhưng đáp ứng nhu cầu và đòi hỏi của thực tiễn. Điều này mang lại hy vọng rằng TP.HCM sẽ khắc phục những hạn chế, điểm yếu hiện tại để phát triển mạnh mẽ hơn.

Nghị quyết 98 được Quốc hội thông qua với nhiều nội dung quan trọng, trong đó có sự trao quyền mạnh mẽ hơn cho TP.HCM. Điều này là một bước quan trọng để thúc đẩy phát triển và tận dụng tiềm năng của thành phố. Tuy nhiên, để thể chế hóa Nghị quyết này, TP.HCM cần phải có giải pháp tổng thể và cụ thể, cùng với sự phối hợp của toàn bộ cán bộ, nhân dân.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng đã nhấn mạnh rằng việc triển khai Nghị quyết 98 đòi hỏi sự tập trung và quyết tâm từ TP.HCM. Cần cụ thể hóa Nghị quyết bằng các hành động và ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể để đảm bảo sự thông suốt và hiệu quả trong quá trình triển khai.

Thực hiện Nghị quyết 98 không chỉ có tác động tích cực đối với TP.HCM mà còn mang ý nghĩa quốc gia. Sự tin tưởng của Bộ Chính trị và Chính phủ trong việc trao quyền cho TP.HCM là một thông điệp rõ ràng về việc thúc đẩy phát triển và tạo ra một mô hình phát triển mới cho cả nước.

Tổ chức thực hiện Nghị quyết 98 yêu cầu sự tập trung và tốc độ trong việc chọn lựa những nhiệm vụ quan trọng để đạt được kết quả. Nếu TP.HCM có thể thực hiện thành công, các cơ chế và chính sách được thử nghiệm trong thành phố này có thể được áp dụng rộng rãi trên toàn quốc, tạo ra một đà phát triển mới cho đất nước.

Với sự quyết tâm và sự phối hợp mạnh mẽ từ tất cả các cấp, TP.HCM có cơ hội để vượt qua những thách thức và khai phá tiềm năng của mình. Nghị quyết 98 đánh dấu một sự bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển của thành phố và mang lại hy vọng về một tương lai rạng ngời không chỉ cho TP.HCM mà còn cho cả Việt Nam.

Đông Duy

Bài mới
Đọc nhiều