+
Aa
-

Kiến nghị xử lý trách nhiệm Giám đốc Sở GD-ĐT Cần Thơ

12/07/2021 21:05

Thanh tra kết luận Sở GD-ĐT Cần Thơ có nhiều sai phạm về công tác cán bộ và kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với bà Trần Hồng Thắm, nguyên giám đốc sở này.

Nhiều sai phạm

Ngày 12-7, Thanh tra TP Cần Thơ có thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác cán bộ tại Sở GD-ĐT TP Cần Thơ, giai đoạn 2018-2019.

Theo đó, năm 2018-2019, Sở GD-ĐT chưa tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý tại cơ quan, đơn vị trực thuộc và trực thuộc sở.

Kiến nghị xử lý trách nhiệm nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT Cần Thơ - Ảnh 1.
Bà Trần Hồng Thắm khi còn là Giám đốc Sở GD-ĐT

Về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo, quản lý: việc rà soát về điều kiện, tiêu chuẩn các chức danh lãnh đạo, quản lý trước khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chưa được thực hiện nghiêm túc. Hầu hết các trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trong năm 2018 và 2019 không đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục, thời hạn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.

Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại không đảm bảo, nhiều hồ sơ bỏ qua những thủ tục quan trọng, có trường hợp vi phạm nghiêm trọng quy định về công tác cán bộ như: Bổ nhiệm đối với nhân sự tại chỗ nhưng không có trong quy hoạch, vi phạm trình tự thủ tục.

Ngoài ra, có trường hợp bổ nhiệm lại đối với nhân sự không đạt đủ mức tín nhiệm của tập thể, tức không đáp ứng về điều kiện, tiêu chuẩn chung, vi phạm quy định ban hành kèm theo Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND. Thiếu sót, sai phạm này thuộc về Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ và Giám đốc Sở GD-ĐT. Ngoài ra, cũng có phần trách nhiệm của Đảng ủy, tập thể lãnh đạo sở và Phòng Tổ chức cán bộ.

Về điều động, luân chuyển chức danh lãnh đạo, quản lý: Trước khi ban hành kế hoạch điều động, luân chuyển công chức, viên chức không thực hiện trao đổi, thống nhất ý kiến trong tập thể cấp ủy và lãnh đạo sở; không thực hiện triển khai kế hoạch đến các phòng và đơn vị trực thuộc. Quy trình điều động công chức, viên chức đối với một số trường hợp không đảm bảo về điều kiện, tiêu chuẩn, chưa có văn bản thống nhất của cấp ủy cơ quan. Cá biệt có trường hợp không thực hiện quy trình bổ nhiệm và xét chuyển sang ngạch công chức theo quy định…

Khi xem xét, xử lý kỷ luật viên chức, công chức, sở không ban hành thông báo xử lý kỷ luật. Thời gian tổ chức xử lý kỷ luật quá hạn theo quy định, thành phần hội đồng xử lý kỷ luật còn không đúng quy định.

Đề nghị xử lý

Chánh Thanh tra TP kiến nghị Chủ tịch UBND TP chỉ đạo giao Giám đốc Sở GD-ĐT thu hồi Quyết định 3484/QĐ-SGDĐT về việc phê duyệt bổ sung danh sách quy hoạch chức danh cán bộ quản lý cấp trưởng, cấp phó của các phòng trực thuộc sở, giai đoạn 2016-2020.

Thu hồi các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và quyết định điều động, luân chuyển công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý do không đảm bảo về điều kiện, tiêu chuẩn và không đúng trình tự, thủ tục để thực hiện lại quy trình bổ nhiệm theo đúng quy định của pháp luật. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, liên hệ Sở Nội vụ để được hướng dẫn (32 trường hợp đề nghị thu hồi).

Kiến nghị xử lý trách nhiệm nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT Cần Thơ - Ảnh 2.
Sở GD-ĐT TP Cần Thơ có nhiều sai phạm trong việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại

Đồng thời, tiến hành rà soát lại điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý đối với toàn bộ công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Giám đốc Sở GD-ĐT, trường hợp nào thực hiện chưa đúng quy định (nếu có) thì báo cáo Chủ tịch UBND TP để xin ý kiến xử lý theo quy định.

Tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với những cá nhân thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở GD-ĐT do để xảy ra thiếu sót, sai phạm trong công tác cán bộ qua kết quả thanh tra.

Thanh tra TP cũng giao Sở Nội vụ tham mưu Chủ tịch UBND TP xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu đối với Giám đốc Sở GD-ĐT và trách nhiệm tập thể của lãnh đạo Sở GD-ĐT vì đã để xảy ra thiếu sót, sai phạm trong công tác cán bộ, gây dư luận không tốt thời gian qua. Đồng thời tham mưu, kiến nghị Ban Cán sự Đảng UBND TP báo cáo thường trực Thành ủy để xem xét trách nhiệm về mặt Đảng của cá nhân và tập thể Đảng ủy Sở GD-ĐT…

Như đã thông tin, ngày 14-6, bà Trần Hồng Thắm, Giám đốc Sở GD-ĐT TP Cần Thơ có đơn xin nghỉ việc. Tuy nhiên sau đó, bà Thắm được Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ điều động sang làm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Ngày 9-7, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ được phân công kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Sở GĐ-ĐT TP đến khi kiện toàn chức danh giám đốc sở này.

Hồng Anh

Bài mới
Đọc nhiều