‘Không thể có Đảng mạnh mà nhà nước yếu’

10/06/2020 14:06

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận TƯ thì không thể có Đảng mạnh mà nhà nước yếu, cũng không thể có nhà nước yếu mà Đảng mạnh được.

Tại hội nghị báo cáo viên TƯ tháng 6 diễn ra sáng nay (10/6), GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận TƯ đã giới thiệu về những điểm mới quan trọng trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng.

Theo ông Phú, Văn kiện Đại hội lần này có nhiều điểm mới từ cách tiếp cận, tầm bao quát, chủ đề đại hội, các nội dung dự báo, cho tới mục tiêu phát triển đất nước.

‘Không thể có Đảng mạnh mà nhà nước yếu’
Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận TƯ Phùng Hữu Phú

Ông Phú cho rằng, đổi mới không có nghĩa là bỏ qua cái cũ mà là kế thừa và phát triển.

“Cái gì còn tốt thì giữ lấy, cái gì chưa hoàn thiện thì bổ sung, cái gì chưa có mà giờ cần thiết thì thêm vào đó là đổi mới, chứ không phải đổi mới là phủ nhận sạch trơn”, ông Phú nói.

Nói về chủ đề Đại hội, một trong những điểm mới lần này là bổ sung “xây dựng chỉnh đốn hệ thống chính trị” gắn liền với xây dựng chỉnh đốn Đảng.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận TƯ phân tích, sự nghiệp Đảng là linh hồn, nhưng sức mạnh để đất nước phát triển phải là sức mạnh của cả hệ thống chính trị.

“Khi Đảng cầm quyền, Đảng lãnh đạo thông qua nhà nước. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà không xây dựng, chỉnh đốn nhà nước thì không được. Không thể có Đảng mạnh mà nhà nước yếu, cũng không thể có nhà nước yếu mà Đảng mạnh được”, ông Phú nêu.

GS Phùng Hữu Phú cũng nhắc điểm mới khác trong chủ đề đại hội ở thành tố về mục tiêu phát triển đất nước mà văn kiện đại hội đưa ra, là “phấn đấu đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Ông Phú giải thích đây là đổi mới về nhận thức vì trước đây ta đặt mục tiêu trở thành nước công nghiệp, hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa còn lần này mục tiêu là nước phát triển.

“Một nước công nghiệp hiện đại và phát triển có mối quan hệ với nhau nhưng không phải là một”, ông Phú nói.

Ông chia sẻ, trong quá trình soạn thảo văn kiện, có người phản biện nếu là nước phát triển thì trình độ cao thì lúc đó ta không còn là “định hướng xã hội chủ nghĩa” nữa mà thực chất đã bước vào thời kỳ xã hội chủ nghĩa. Đây là phản biện sắc sảo, đang nghiên cứu tiếp.

Chuyển hóa nguy cơ thành thời cơ

Một điểm mới nữa đó là báo cáo chính trị tại Đại hội 13 sẽ có thêm phần “quan điểm chỉ đạo” do đặc thù về tầm bao quát, độ sâu và dài của Đại hội lần này.

Trong đó, quan điểm được nhấn mạnh là khẳng định tầm quan trọng có ý nghĩa sống còn của việc giữ vững nền tảng tư tưởng và mục tiêu phát triển.

Theo ông Phú đây là vấn đề phức tạp vì hiện nay thậm chí đã có ý kiến đề nghị bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin, chủ nghĩa xã hội vì “đã lạc hậu lắm rồi”.

Tuy nhiên, ông Phú cho rằng, bài học từ sự sụp đổ của Liên Xô và các nước Đông Âu cho thấy, nguồn cơn của quá trình sụp đổ là sự chuệch choạc, dao động trong tư tưởng, lãnh đạo.

“Không còn thừa nhận Mác-Lênin tức là không thừa nhận sự lãnh đạo của Đảng. Các đảng phái sẽ mọc lên như nấm và quốc gia sẽ bước vào thời kỳ thập nhị sứ quân, rối loạn. Đó là lý do quan điểm chỉ đạo của báo cáo chính trị nhấn mạnh số một việc vững vàng tư tưởng Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”, ông Phú phân tích.

Điểm mới khác được ông Phùng Hữu Phú đề cập đến là dự báo các vấn đề lớn trong giai đoạn tới. Ông cho hay vấn đề Biển Đông vẫn là một thách thức rất lớn.

“Sau Covid-19, chúng ta đã thấy thái độ của Trung Quốc ở Biển Đông. Điều này khẳng định chắc chắn Trung Quốc không bao giờ từ bỏ ý đồ thao túng Biển Đông. Cao nhất là độc chiếm theo hình lưỡi bò. Không làm được thì ít nhất là kiểm soát, thao túng, khai thác. Vậy phải ứng phó thế nào?”, ông Phú đặt vấn đề.

Theo ông, Biển Đông không phải là câu chuyện ngày một, ngày hai mà là vấn đề lâu dài.

“Bảo vệ cho được độc lập chủ quyền nhưng không để xảy ra chiến tranh xung đột là bài toán hóc búa của thế hệ chúng ta và cả con em chúng ta”, ông Phú nhấn mạnh.

Ông cho rằng, dự báo tình hình trong văn kiện đại hội lần này có nhiều điểm mới, và phải tiếp tục được làm rõ để toàn Đảng, toàn dân thấy hết được thời cơ đang rất lớn ở phía trước nhưng khó khăn, thử thách cũng ngày càng gay gắt hơn.

GS Phú chỉ ra, Đại hội lần này và những năm sắp tới có vấn đề rất lớn về mặt tư duy, định hướng phát triển. Đó là làm sao chớp được thời cơ, khắc phục nguy cơ và cao hơn là chuyển hóa nguy cơ thành thời cơ. Không làm được cái này thì không đột phá được.

Hương Quỳnh/VNN

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video