Không có vùng cấm trong xử lý trường hợp vi phạm kỷ luật quân đội

04/09/2020 16:00

Sáng nay (4/9), Quân ủy TƯ tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ Quân đội, nhiệm kỳ 2015 2020.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy TƯ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Báo cáo về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ Quân đội, Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy TƯ cho biết: Ủy ban Kiểm tra Quân ủy TƯ và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ có nhiều đổi mới, hoàn thành khối lượng công việc lớn với chất lượng, hiệu quả ngày càng nâng lên.

Hàng năm và trong nhiệm kỳ, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ chủ động rà soát, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch kiểm tra, giám sát, góp phần tăng cường nâng cao nhận thức, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, phù hợp với thực tiễn, yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Không có vùng cấm trong xử lý trường hợp vi phạm kỷ luật quân đội
Đại tướng Lương Cường báo cáo tại hội nghị.

Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát những nơi, những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, kết quả hoàn thành nhiệm vụ thấp và còn tồn đọng sai phạm trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng chưa nghiêm.

Kịp thời kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiên quyết xử lý nghiêm minh các sai phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Nhiều vụ việc phức tạp, nghiêm trọng, liên quan đến cán bộ đương chức, cán bộ thuộc diện TƯ quản lý, cán bộ đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trong Quân đội đều được xem xét chặt chẽ, khách quan, công tâm, có lý, có tình, kết luận rõ ràng và đề nghị xử lý kỷ luật nghiêm minh, tạo sự đồng thuận, kỷ cương, đoàn kết thống nhất cao, tăng cường củng cố lòng tin, uy tín.

Việc xem xét giải quyết đơn, thư tố cáo, khiếu nại đối với tổ chức đảng, đảng viên được thực hiện đúng quy trình, nguyên tắc, có tác dụng giáo dục, răn đe, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, của Quân đội. Qua đó, giữ vững nguyên tắc tổ chức của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và Đảng bộ Quân đội, lãnh đạo toàn quân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Không có vùng cấm trong xử lý trường hợp vi phạm kỷ luật quân đội
Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại hội nghị. 

Về phương hướng, giải pháp lãnh đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2020 2025, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao về nhận thức trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

Giữ vững nguyên tắc tổ chức của Đảng, tăng cường đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và Đảng bộ Quân đội.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu tổ chức đảng trong Quân đội thực hiện tốt phương châm giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, luôn nắm tình hình hoạt động của các tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu để sớm phát hiện, chủ động ngăn ngừa, kịp thời khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, không để trầm trọng hơn.

Quân ủy TƯ sẽ chỉ đạo tập trung kiểm tra, giám sát, cấp ủy tổ chức đảng, cán bộ chủ trì cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trách nhiệm nêu gương và thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, ở những nơi dễ phát sinh vi phạm, nơi có nhiều bức xúc nổi cộm, được dư luận quan tâm.

Kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, phòng ngừa hạn chế, yếu kém, nhất là những biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực.

Chủ động phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm ngay từ cơ sở cần được chú trọng, không để vi phạm nhỏ phát triển thành vi phạm lớn. Phối hợp chặt chẽ giữa kiểm tra với thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử trong xem xét, giải quyết đơn, thư tố cáo, khiếu nại đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc, thẩm quyền.

Kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời, dứt điểm, không có vùng cấm đối với các trường hợp vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội.

Thành Nam/VNN

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video