+
Aa
-
like
comment

Khó khăn chưa một lần làm đầu tàu kinh tế chùn bước

12/01/2024 16:48

Năm 2024, TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng trưởng 7,5-8%. Đây là một mục tiêu thách thức, nhưng lãnh đạo Thành phố đã thể hiện quyết tâm cao độ để thực hiện.

Tại Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2023; quán triệt, triển khai nhiệm vụ năm 2024, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, TP. Hồ Chí Minh cần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả để thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng đề ra.

Năm 2024, Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng 7,5-8%. Để đạt được mục tiêu này, công tác thúc đẩy đầu tư công, thu hút vốn, hỗ trợ đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài là nhiệm vụ trọng tâm cần được tập trung hơn nữa. Thành phố tiếp tục quán triệt, nâng cao năng lực, trách nhiệm của chủ đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các địa phương, phát huy vai trò của các tổ công tác.

TP. Hồ Chí Minh hoàn toàn có thể trở thành một đô thị thông minh, hiện đại, phát triển bền vững trong tương lai.

TPHCM thực hiện giải pháp xây dựng hạ tầng số rộng và mạnh; tăng tốc xây dựng chính quyền số, thúc đẩy kinh tế số, đẩy mạnh hơn xây dựng xã hội số, phát triển công dân số và đảm bảo hiệu quả an toàn thông tin.

Ngành Công thương Thành phố tiếp tục phối hợp để phát triển công nghệ, chuyển đổi xanh, thực hiện các hoạt động kết nối ngân hàng – doanh nghiệp, phát huy các đơn hàng có sẵn. Thúc đẩy thị trường tiêu dùng trong nước, phát huy các hoạt động để chuẩn bị các chương trình xúc tiến ở các thị trường ngách, các chương trình khuyến mại. Đặc biệt, tiếp tục đầu tư phát triển các hoạt động logistics, phát huy thực hiện chương trình bình ổn thị trường để đảm bảo an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, TPHCM còn đề ra các mục tiêu phát triển công nghệ, chuyển đổi xanh, thực hiện các hoạt động kết nối ngân hàng – doanh nghiệp, phát huy các đơn hàng có sẵn. Cùng với đó là việc thúc đẩy thị trường tiêu dùng trong nước, phát huy các hoạt động để chuẩn bị các chương trình xúc tiến ở các thị trường ngách, các chương trình khuyến mại.

Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trên, TP. Hồ Chí Minh cần có bộ hệ thống quy định những nội dung phân cấp phân quyền rõ ràng thì mới gỡ các khó khăn, vướng mắc, nhất là trong đầu tư công. Thành phố cũng cần đề nghị Chính phủ sớm tháo gỡ những tồn tại, tạo điều kiện để TP. Hồ Chí Minh có thể tổ chức lực lượng doanh nghiệp nhà nước để cùng với Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP. Hồ Chí Minh tạo thành 2 công cụ dẫn dắt đầu tư.

Với quyết tâm cao độ của lãnh đạo Thành phố và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, TP. Hồ Chí Minh hoàn toàn có cơ sở để đạt được mục tiêu tăng trưởng 7,5-8% trong năm 2024.

Ngoài ra, TP. Hồ Chí Minh cũng cần tập trung thực hiện các giải pháp cụ thể để đẩy mạnh chuyển đổi số. Đây là xu thế tất yếu của thời đại, là động lực quan trọng để TP. Hồ Chí Minh phát triển nhanh, bền vững.

Cụ thể, TP. Hồ Chí Minh cần tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về công nghệ thông tin. Đồng thời, đẩy mạnh triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, sản xuất kinh doanh, đời sống xã hội.

Với những quyết tâm và nỗ lực của mình, TP. Hồ Chí Minh hoàn toàn có thể trở thành một đô thị thông minh, hiện đại, phát triển bền vững trong tương lai.

Hạnh Văn

Bài mới
Đọc nhiều