+
Aa
-
like
comment

Hòa giải, hòa hợp dân tộc: Khó vì ai?

Bảo An - 31/01/2021 14:48

Hòa hợp, hòa giải dân tộc là chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước từ ngày đầu thành lập. Tuy nhiên, một số đối tượng lại đang xuyên tạc vấn đề hòa hợp, hòa giải dân tộc để công kích chính quyền.

Luận điệu xuyên tạc của Việt Tân.

Trong tham luận với chủ đề: “Tiếp tục đổi mới toàn diện, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” được Bộ trưởng Bộ Công an trình bày tại Đại hội XIII, 3 thách thức lớn đe dọa trực tiếp đến sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ được chỉ ra là: (1) Âm mưu, hoạt động chống phá, gây bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch, phản động ngày càng thâm độc, nguy hiểm hơn. (2) Nguy cơ đe dọa chủ quyền lãnh thổ trên Biển Đông, gắn với thách thức trong xử lý quan hệ với các nước lớn và giữ vững uy tín của Đảng, chế độ trước nhân dân ngày càng gia tăng. (3) Nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với suy giảm lòng tin của nhân dân diễn biến phức tạp. Trong 3 thách thức nêu trên, nguy cơ mất an ninh chính trị nội bộ, suy giảm thế trận lòng dân, làm suy yếu sức chiến đấu của Đảng, của chế độ ta từ gốc, từ bên trong là nguy hiểm nhất.

Núp dưới vỏ bọc “đóng góp ý kiến”, “đề xuất giải pháp” bảo vệ an ninh quốc gia, một số đối tượng đã xuyên tạc, hướng lái, “đánh võng”, “bẻ lái” thông tin, tung ra những luận điệu, quan điểm lệch lạc, trái chiều.

Xuyên tạc chính sách hòa hợp, hòa giải dân tộc

Bàn về các thách thức đe dọa an ninh quốc gia và sự tồn vong của Đảng, của chế độ, trên trang mạng Việt Tân dẫn lại bài viết của Đặng Đình Mạnh – một thành viên trong “Hợp tác xã kịch khung” – với nhiều thông tin sai trái. Theo đó, các đối tượng cho rằng “Với thách thức thứ 1 và thứ 3. Sự hóa giải nên bằng cách THÀNH TÂM thực hiện chính sách hòa hợp, hòa giải dân tộc để xóa bỏ hận thù. Khi ấy, không còn “thế lực thù địch” hoặc “phản động” người Việt chống người Việt nữa. Đồng thời, sự “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” cũng sẽ tự nhiên mất động lực và triệt tiêu”. Tuy nhiên, ngay sau đó, các đối tượng lại rêu rao xuyên tạc rằng: “Sau 45 năm thống nhất đất nước, cũng cần phải nhìn nhận một thực tế rằng khả năng hòa hợp, hòa giải dân tộc quá khó khăn. Nó như một lời nguyền thù hận không lời giải”.

Hòa hợp, hòa giải là ước vọng chính đáng của đại đa số người Việt Nam trong nước và sinh sống ở nước ngoài, là chủ trương nhất quán của Việt Nam. Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 26 tháng 03 năm 2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài xác định người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nước ta với các nước. Đảng luôn kêu gọi đồng bào Việt Nam trên thế giới: “Xóa bỏ mặc cảm, định kiến, phân biệt đối xử do quá khứ hay thành phần giai cấp; xây dựng tinh thần cởi mở, tôn trọng, thông cảm, tin cậy lẫn nhau, cùng hướng tới tương lai”. Trong đó, cơ sở của sự đoàn kết là ý thức dân tộc và lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và mục tiêu chung của mọi người Việt Nam là giữ vững nền độc lập dân tộc, thống nhất của Tổ quốc, làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Mọi người Việt Nam, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, nguồn gốc xuất thân, địa vị xã hội, lý do ra nước ngoài, mong muốn góp phần thực hiện mục tiêu trên đều được tập hợp trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Vậy vì sao các “nhà dân chủ mạng” lại xuyên tạc cho rằng khả năng hòa hợp, hòa giải dân tộc quá khó khăn?

Thực tiễn vấn đề hòa hợp, hòa giải dân tộc

Thời gian qua, vấn đề hòa hợp, hòa giải dân tộc tại Việt Nam đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Mặc dù sống xa Tổ quốc, đồng bào luôn nuôi dưỡng, phát huy tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, giữ gìn truyền thống văn hóa và hướng về cội nguồn, dòng tộc, gắn bó với gia đình, quê hương. Nhiều người đã có những đóng góp về tinh thần, vật chất và cả xương máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Những vết thương do chiến tranh gây ra đã dần lành sẹo. Những nước từng đối đầu trực diện với Việt Nam trong chiến tranh ngày nay đã trở thành đối tác. Rõ ràng, không có kẻ thù vĩnh viễn, không có mâu thuẫn vĩnh viễn. Vậy không có cớ gì để ngăn cản những người dân Việt Nam đoàn nhất, thống nhất một lòng.

Tuy nhiên, cũng cần nói thêm, có một số trường hợp có lợi ích gắn liền với chế độ cũ vẫn luôn tìm cách chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam, không chịu chấp nhận thực tế rằng Đảng cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội Việt Nam. Đảng, Nhà nước ta luôn cố gắng phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, lan tỏa tình nhân ái, yêu thương con người, xóa bỏ hận thù. Với sự thiện chí và tinh thần đoàn kết, Đảng, Nhà nước luôn mở rộng vòng tay chào đón những người dân Việt Nam. Vậy nhưng với những ai còn định kiến, không từ bỏ các dã tâm, mưu đồ cá nhân, tiếp tục có hành động chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam thì chắc chắn sẽ là đối tượng đấu tranh của dân tộc Việt Nam.

Bảo An

* Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả.

Bài mới
Đọc nhiều