+
Aa
-
like
comment

Hé lộ hình ảnh đặc biệt về xá-lợi của Thiền sư Thích Nhất Hạnh

30/01/2022 16:36

Rạng sáng 30-1, sau khi trà-tỳ nhục Thiền sư Thích Nhất Hạnh gần 20 giờ, môn đồ pháp quyến đã thu xá-lợi, phân bố thành 6 phần, cung thỉnh trở về an vị tại thiền đường Trăng Rằm – Tổ đình Từ Hiếu, cố đô Huế.

Các vị pháp tử của Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã thu xá-lợi xương và tro sau trà-tỳ phân thành 6 phần, đựng trong 6 bình sứ. Sau đó cử hành lễ cung thỉnh xá-lợi về an vị tại thiền đường Trăng Rằm, cung thỉnh lên thất Lắng Nghe – nơi sinh tiền Thiền sư Thích Nhất Hạnh tịnh dưỡng, trong khuôn viên chùa Từ Hiếu.

An vị xá lợi

Theo di huấn của Thiền sư Nhất Hạnh, sau lễ Trà Tỳ (hỏa táng) diễn ra, xá lợi của Thiền sư sẽ được an vị tại Tổ đình Từ Hiếu và các trung tâm khác của Làng Mai trên thế giới mà không cần phải xây tháp. Trước tiên, phần xá lợi này sẽ được an vi tại chùa Từ Hiếu và sau đó, môn đồ đệ tử của Ngài sẽ có sự bàn tính riêng.

Xá lợi Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Xá-lợi (舍利), Phạn ngữ śarīra, nguyên nghĩa là tử thi, di cốt, xương cốt còn lại sau khi chết, còn gọi là thật-lợi (實利), thiết-lợi-la (設利羅), thất-lợi-la (室利), tất cả đều chỉ cho xương cốt còn lại sau khi thiêu. Thông thường, khi chỉ cho di cốt của Phật, gọi là Phật cốt (佛骨), Phật xá-lợi (佛舍利). Sau này, tất cả chư vị cao tăng viên tịch, sau khi thiêu, tro cốt còn lại đều được gọi là xá-lợi.

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều