Hà Nội phong toả thêm một khu dân cư có người nghi nhiễm COVID -19

29/07/2020 23:07
Hà Nội phong toả thêm một khu dân cư có người nghi nhiễm COVID -19 - 1
Hà Nội phong toả thêm một khu dân cư có người nghi nhiễm COVID -19 - 2
Hà Nội phong toả thêm một khu dân cư có người nghi nhiễm COVID -19 - 3
Hà Nội phong toả thêm một khu dân cư có người nghi nhiễm COVID -19 - 4
Hà Nội phong toả thêm một khu dân cư có người nghi nhiễm COVID -19 - 5
Hà Nội phong toả thêm một khu dân cư có người nghi nhiễm COVID -19 - 6
Hà Nội phong toả thêm một khu dân cư có người nghi nhiễm COVID -19 - 7
Hà Nội phong toả thêm một khu dân cư có người nghi nhiễm COVID -19 - 8
Hà Nội phong toả thêm một khu dân cư có người nghi nhiễm COVID -19 - 9
Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video