+
Aa
-
like
comment

Hà Nội ban hành kế hoạch hạn chế các hành vi tham nhũng của cán bộ

20/03/2021 22:24

Thông tin từ Thanh tra TP.Hà Nội, UBND TP.Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về tuyên truyền, phổ phiến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn TP.Hà Nội.

Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức về phòng, chống tham nhũngThông tin cho biết, UBND TP.Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 34/KH-UBND về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, kế hoạch trên được ban hành nhằm mục đích nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn TP.Hà Nội về công tác phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính, góp phần hạn chế các hành vi tham nhũng, giữ vững an ninh trật tự, xã hội…

Theo kế hoạch, việc tuyên truyền pháp luật phòng, chống tham nhũng cần được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ, bằng nhiều hình thức phù hợp từng đối tượng vừa mang tính chất chiều rộng, đi vào chiều sâu thiết thực, hiệu quả.

Quan tâm thực hiện việc tuyên truyền pháp luật phòng, chống tham nhũng trong khu vực ngoài Nhà nước; gắn việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và triển khai các chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, từng bước kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi các cơ hội phát sinh tham nhũng, lãng phí, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế – xã hội.

Hà Nội làm gì để nâng cao nhận thức của cán bộ về phòng, chống tham nhũng? - Ảnh 1.
Để nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn TP.Hà Nội về công tác phòng, chống tham nhũng, UBND TP.Hà Nội đã ban hành kế hoạch về tuyên truyền, phổ phiến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021. (Ảnh minh họa)

Những nội dung tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng chínhKế hoạch về tuyên truyền, phổ phiến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn TP.Hà Nội có 6 nội dung chính.

Thứ nhất, tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

Căn cứ điều kiện thực tế, các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trực thuộc Thành phố, các quận, huyện, thị xã tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản quy định chi tiết thi hành bằng các hình thức phù hợp.

Thứ hai, tổ chức hội nghị tập huấn về công tác kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập: Thanh tra Thành phố chủ trì tham mưu giúp UBND Thành phố tổ chức hội nghị.

Hà Nội làm gì để nâng cao nhận thức của cán bộ về phòng, chống tham nhũng? - Ảnh 2.
Theo kế hoạch của UBND TP.Hà Nội, Thanh tra TP.Hà Nội tham mưu cho Thành phố tổ chức hội nghị tập huấn về công tác kiểm soát việc kê khai tài sản. (Ảnh minh họa)

Thứ ba, các đơn vị trực thuộc Thành phố xây dựng chuyên trang về phòng, chống tham nhũng; tuyên truyền việc triển khai, thực hiện pháp luật và các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị mình

Thứ tư, là tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, nói chuyện chuyên đề với Nội dung, chủ đề về phòng, chống tham nhũng và xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển; minh bạch, liêm chính và trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ, kê khai tài sản, thu nhập, quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn, đạo đức liêm chính, xử lý người có hành vi tham nhũng…

Thứ năm, tổ chức tuyên truyền, phồ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong dịp tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cuối cùng, thực hiện chỉ đạo điểm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Các đơn vị được UBND Thành phố giao thực hiện điểm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng:

UBND huyện Thanh Trì, UBND quận Hà Đông, Trường Cao Đẳng Thương mại và Du lịch, Tổng công ty Đầu tư và phát triển Nhà Hà Nội tiếp tục thực hiện chỉ đạo điểm về tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng với các hình thức phù hợp với đơn vị, đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã: tiếp tục thực hiện chỉ đạo điểm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng theo kế hoạch của các đơn vị.

Theo UBND TP.Hà Nội, trong trường hợp dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, không thể tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng ở những nơi tập trung đông người, các đơn vị có thể lựa chọn các hình thức tuyên truyền khác (thông tin trên báo đài của Trung ương, TP.Hà Nội…).

Phạm Hiệp

Bài mới
Đọc nhiều