Giới thiệu hơn 1.000 người ứng cử Quốc hội khóa mới

23/02/2021 20:17

Các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất phân bổ giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở Trung ương và 63 tỉnh, thành là 1.045 người.

Sáng 23/2, Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Hầu A Lềnh, Phó chủ tịch – Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ VN, cho biết hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở Trung ương đã diễn ra hôm ngày 4/2, để thoả thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tiếp đó, tính đến hết ngày 17/2, tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước cũng tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ nhất.

Tổng số người được các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất phân bổ, giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở 63 tỉnh, thành phố (cả trung ương và địa phương) là 1.045; đạt tỷ lệ bình quân là 2,09 lần so với tổng số đại biểu dự kiến được bầu (dự kiến 500 đại biểu). Trong đó, người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội thuộc khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận ở Trung ương là 29 người, địa phương 41.

Ông Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Ông Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phó Trưởng Ban Dân chủ – Pháp luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phan Văn Vượng cho biết, việc kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tập trung vào 9 nội dung cơ bản. Đó là giám sát việc thành lập và hoạt động của Hội đồng bầu cử quốc gia và các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương; kiểm tra, giám sát việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân và việc nộp hồ sơ ứng cử…

Phó chủ tịch MTTQ VN, ông Ngô Sách Thực mong muốn Mặt trận các cấp phải khách quan, công tâm, chặt chẽ trong việc kiểm tra lý lịch đại biểu tự ứng cử để lựa chọn được những người xứng đáng là ứng cử viên.

Báo cáo kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (ngày 19/2), nêu đề nghị giữ nguyên số lượng đại biểu khối Mặt trận Tổ quốc VN và các tổ chức thành viên như khóa XIV; tăng thêm tỷ lệ đại biểu là người ngoài Đảng; quan tâm lãnh đạo để bảo đảm số lượng phụ nữ được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, có ít nhất 35% trên tổng số người ứng cử…

MTTQ VN cũng đề nghị quan tâm đến cơ cấu đại biểu Quốc hội đại diện cho khối doanh nghiệp, trí thức, nhà khoa học, đây là những lĩnh vực quan trọng trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Hoàng Thùy/VNE

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng tác giả

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video