+
Aa
-
like
comment

Giỗ Tổ Hùng Vương 2020: NLĐ được nghỉ bao nhiêu ngày?

Hồng Anh - 19/02/2020 08:02

Ngày giỗ Tổ Hùng Vương là ngày lễ chính thức của Việt Nam từ năm 2007. Ngày giỗ được xác định là ngày 10/03 âm lịch hằng năm. 

Giỗ Tổ Hùng Vương 2020: NLD được nghỉ bao nhiêu ngày?

Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020 (ngày 10/03 âm lịch) là ngày 02/04/2020 dương lịch vào ngày thứ 5. Do đó, người lao động chỉ được nghỉ 1 ngày duy nhất mà không được hoán đổi ngày nghỉ hay nghỉ kèm ngày cuối tuần.

Nếu người lao động đi làm trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương sẽ được tính mức lương tăng thêm theo Luật Lao động.

Trong trường hợp người lao động muốn nghỉ thêm để có kỳ nghỉ lễ dài có thể thỏa thuận với chủ sử dụng lao động để nghỉ phép hoặc nghỉ không lương.

Bài mới
Đọc nhiều