+
Aa
-
like
comment

Giảm mạnh chi phí xét nghiệm Covid-19 dự kiến từ 1/11

30/09/2021 07:38

Dự kiến khi hướng dẫn chi phí lấy mẫu, bảo quản, thực hiện xét nghiệm Covid-19 tại cơ sở y tế công lập do Bộ Y tế ban hành có hiệu lực, giá xét nghiệm sẽ giảm rất mạnh, có lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Theo đó, mức giá xét nghiệm phát hiện virus SARS-CoV-2 quy định tại hướng dẫn này được Bộ Y tế xây dựng trên cơ sở chi phí trực tiếp và tiền lương, liên quan đến việc lấy mẫu, bảo quản, trả kết quả xét nghiệm và chi phí test kít xét nghiệm thực hiện thực thanh thực chi áp dụng đối với từng phương pháp thực hiện xét nghiệm.

Giá giảm từ 20% trở lên

Cụ thể, mức giá xét nghiệm nhanh kháng nguyên tối đa 32.000đ/xét nghiệm cộng với chi phí mua test nhanh (tính theo giá test nhanh trúng thầu vào bệnh viện).

Nếu giá test trúng thầu là 135.000đ/test (thị trường có nhiều loại test có giá công bố rẻ hơn), bệnh nhân bảo hiểm sẽ được chi trả 80% của 167.000đ, đồng chi trả 20%, bệnh nhân không bảo hiểm trả 167.000đ.

So với mức hiện hành tại nhiều bệnh viện (thường từ 200.000đ trở lên), mức phí dự kiến mới có giảm ít nhất từ 20%. Nếu giá test nhanh trúng thầu rẻ (đã có nhà cung cấp cho biết đang mời các địa phương mua test nhanh giá dưới 70.000đ/test), phí xét nghiệm nhanh kháng nguyên có thể dưới 100.000đ/xét nghiệm, giảm hơn 1/2 so với hiện hành.

Nếu xét nghiệm kháng nguyên nhanh trên máy miễn dịch, chi phí xét nghiệm sẽ tăng thêm 35.000/xét nghiệm.

Với xét nghiệm PCR từ bệnh phẩm dịch hầu họng trong trường hợp mẫu đơn, bao gồm phí dịch vụ lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm là 80.000đ/xét nghiệm; phí xét nghiệm và trả kết quả: 114.000đ/xét nghiệm, cộng với chi phí test kit tính theo giá trúng thầu vào bệnh viện.

Trường hợp giá test kit trúng thầu là 300.000đ/test, phí xét nghiệm PCR sẽ là 494.000đ/xét nghiệm mẫu đơn. Mức này như vậy sẽ còn chỉ gần 1 nửa so với mức Bộ Y tế hướng dẫn và áp dụng trước ngày 1-7-2021 là 734.000/xét nghiệm. Trong khi đó, khi áp dụng giá 734.000đ, cơ sở y tế nào cũng cho rằng bị “lỗ”, nên nhiều cơ sở đã áp dụng mức 800.000đ-1.000.000đ/mẫu.

Trường hợp lấy mẫu gộp, dự kiến giá gộp 5 que tại thực địa, chi phí xét nghiệm khoảng 170.000đ/mẫu. Xét nghiệm gộp 5 mẫu tại phòng xét nghiệm giá khoảng 214.000đ/xét nghiệm. Mức giá này đã bao gồm cả test xét nghiệm. Nhưng nếu giá test trúng thầu rẻ hơn mức 300.000đ/test, chi phí xét nghiệm sẽ rẻ hơn nữa.

Dự kiến mức giá này sẽ được áp dụng từ ngày 1-11 tới.

Đề nghị đưa test xét nghiệm COVID-19 vào mặt hàng bình ổn giá

Trước đó, Bộ Y tế cũng có thêm 1 văn bản gửi các Sở Y tế và đơn vị trực thuộc, yêu cầu trong khi chờ hướng dẫn mức giá mới (kể trên ban hành), tiếp tục áp dụng quy định về giá hiện hành, nhưng không được áp mức giá mẫu đơn khi thực hiện dịch vụ mẫu gộp.

Không được áp dụng giá dịch vụ theo yêu cầu với xét nghiệm COVID-19, đồng thời lựa chọn phương pháp xét nghiệm phù hợp và thực hiện gộp mẫu theo hướng dẫn.

Mai Hoàng

Bài mới
Đọc nhiều