Ngày 11/3/2023, 50 chiến sỹ cảnh sát giao thông đủ điều kiện nghiệp vụ được Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) bàn giao tới Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) để tăng cường cho các trung tâm đăng kiểm đang bị quá tải. Theo đó, 20 cán bộ làm nhiệm vụ tại 9 trung tâm đăng kiểm ở TP Hồ Chí Minh và 30 cán bộ làm nhiệm vụ tại 10 trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội.

M.N