+
Aa
-

Gần 23 triệu học sinh khai giảng năm học 2020-2021

05/09/2020 07:50

Năm học 2020-2021 là năm đầu tiên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới và sách giáo khoa lớp 1, các khối lớp còn lại vẫn học theo chương trình hiện hành.

Năm học 2020-2021, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ yêu cầu các địa phương chú trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh và chuẩn hóa đội ngũ giáo viên. Từ năm học này toàn ngành sẽ hoàn thiện cơ chế, chính sách về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục; triển khai Luật Giáo dục năm 2019 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục Đại học.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương căn cứ vào tình hình thực tiễn để tiếp tục tập trung thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 giải pháp cơ bản trong năm học mới. Trong đó, các địa phương cần đặc biệt lưu ý các giải pháp bảo đảm chất lượng giáo dục trong bối cảnh dịch COVID-19 có thể còn diễn biến phức tạp.

Riêng với những địa phương phải thực hiện giãn cách, cách ly xã hội để phòng, chống dịch, sẽ tổ chức việc dạy và học trực tuyến và trên truyền hình với phương châm “tạm dừng đến trường, không dừng học”, nhằm thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo kế hoạch năm học.

Học sinh trường Tiểu học Hoàng Liệt, Hà Nội.

Bộ trưởng Nhạ yêu cầu các Sở GD&ĐT rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở đảm bảo nguyên tắc tạo thuận lợi cho việc học tập của học sinh, gắn với các điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục mầm non, phổ thông; đồng thời, đề xuất cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển hệ thống cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Cũng trong năm học này, tổ chức thẩm định, phê duyệt sách giáo khoa các môn học và hoạt động giáo dục lớp 2, lớp 6 và tài liệu giáo dục địa phương theo lộ trình; tiếp tục triển khai xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Đồng thời, thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh; tinh giản nội dung dạy học; đẩy mạnh giáo dục STEM trong bậc phổ thông; đổi mới kiểm tra, đánh giá gắn với lộ trình thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

5 nhóm giải pháp cơ bản được Bộ GD&ĐT yêu cầu: Bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật, lối sống văn minh đối với cán bộ quản lý giáo dục. Toàn ngành rà soát lại các vấn đề về GD&ĐT để chủ động chỉ đạo giải quyết dứt điểm, khắc phục những hạn chế, bất cập.

Trong năm học 2020-2021, công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm sẽ được tăng cường. Theo Chỉ thị, thực hiện thanh tra, kiểm tra công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt là chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin; thanh tra, kiểm tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm hoặc những vấn đề nóng mà dư luận xã hội quan tâm.

Chỉ thị nhấn mạnh, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; tăng chế tài xử phạt đối với một số hành vi vi phạm có tổ chức, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động quản lý nhà nước về giáo dục.

Bài mới
Đọc nhiều