+
Aa
-
like
comment

Dòng họ nào có nhiều người làm vua nhất lịch sử Việt Nam?

22/02/2021 05:49

Tính riêng trong kỷ nguyên độc lập từ năm 938 đến 1945, hàng chục người từng làm vua nước Việt. Dòng họ làm vua nhiều nhất có 31 người.

Dòng họ nào có nhiều người làm vua nhất sử Việt? - Ảnh 1.
Kỷ nguyên độc lập của nước ta bắt đầu sau hơn 1.000 năm Bắc thuộc. Thời kỳ này được đánh dấu bằng chiến thắng Bạch Đằng năm 938 do Ngô Quyền lãnh đạo. Một năm sau, Ngô Quyền lên ngôi vua, nhà Ngô bắt đầu. Ông trở thành vị vua nước Việt đầu tiên trong kỷ nguyên độc lập.
Dòng họ nào có nhiều người làm vua nhất sử Việt? - Ảnh 2.
Đinh Bộ Lĩnh (Đinh Tiên Hoàng) là hoàng đế đầu tiên của nước ta trong kỷ nguyên độc lập. Ông là vị vua thứ 3 trong sử Việt xưng đế sau Mai Hắc Đế và Lý Nam Đế.
Dòng họ nào có nhiều người làm vua nhất sử Việt? - Ảnh 3.
Nhà Hậu Lê (1428-1789) là triều đại có nhiều người làm vua nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Tổng cộng, triều đại này có tất cả 28 vua trị vì. Họ Lê có nhiều người làm vua nhất lịch sử nước ta với 31 người (cả Tiền Lê và Hậu Lê).
Dòng họ nào có nhiều người làm vua nhất sử Việt? - Ảnh 4.
Nhà Đinh và nhà Hồ là 2 triều đại có ít vua nhất trong kỷ nguyên độc lập (2 vua). Trong đó, nhà Hồ có thời gian tồn tại ngắn nhất (7 năm).
Dòng họ nào có nhiều người làm vua nhất sử Việt? - Ảnh 5.
Nhà Hồ cũng là triều đại duy nhất ở nước ta có cả 2 đời vua chết ở nước ngoài. Sau khi bị quân Minh đánh bại năm 1407, Hồ Quý Ly và Hồ Hán Thương đều bị bắt, cuối cùng chết nơi xứ người.
Dòng họ nào có nhiều người làm vua nhất sử Việt? - Ảnh 6.
Dù có tới 13 đời vua trị vì trong 143 năm, nhà Nguyễn chỉ có 2 phụ nữ được phong hoàng hậu. Đó là Thừa Thiên Cao hoàng hậu Tống Thị Lan (vợ vua Gia Long) và Nam Phương Hoàng hậu Nguyễn Hữu Thị Lan (vợ vua Bảo Đại).
Dòng họ nào có nhiều người làm vua nhất sử Việt? - Ảnh 7.
Nhà Trần là triều đại duy nhất có vua tử trận ngay trên trận tiền. Đó là trường hợp của vua Trần Duệ Tông năm 1377, khi mang quân đi đánh Chiêm Thành.

09

Dòng họ nào có nhiều người làm vua nhất sử Việt? - Ảnh 8.
Có tất cả 82 người từng làm vua nước Việt trong kỷ nguyên độc lập, gồm: nhà Ngô (3 vua), nhà Đinh (2), Tiền Lê (3), Lý (9), Trần (13), Hồ (2), Hậu Lê (28), nhà Mạc (6), Tây Sơn (3), Nguyễn (13).

S.T

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều