Tại sao phe thù địch đòi xóa bỏ Điều 4 Hiến Pháp 2013?

28/05/2020 18:07

Các thế lực thù địch đòi xóa bỏ Điều 4 Hiến Pháp 2013

Lịch sử và thực tiễn cách mạng ở Việt Nam đã chứng minh vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là điều khách quan và đúng đắn. Trong khi đó các thế lực thù địch luôn tìm đủ mọi cách để chống phá làm mờ, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đã được hợp Hiến. Các nhà dân chủ “rỏm” đơn phương tuyên truyền Đảng Cộng sản Việt Nam “độc đoán, chuyên quyền” “bóp nghẹt dân chủ”, “bao che lợi ích nhóm”.

Vai trò lãnh đạo của Đảng đã được chứng minh trong thực tiễn cách mạng cũng như trong lý luận

Từ đó chúng yêu cầu xóa bỏ Điều 4 trong Hiến Pháp 2013 với âm mưu xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng. Hơn thế chúng còn dùng nhiều thủ đoạn thâm hiểm và khích bác gây xôn xao dư luận, gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân. Chúng chỉ tập trung vào các điểm tiêu cực trong xã hội, cố tình bới móc, phê bình áp đặt điều xấu cho chính quyền cũng như Đảng. Những mặt tích cực thì chúng lờ đi một cách có chủ tâm.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo đất nước, nhân dân dựa trên nền tảng khoa học xã hội vững chắc với hệ thống tư tưởng Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng cố tình thêu dệt ra những luận điệu đánh vào nền tảng tư tưởng của Đảng ta, cho rằng tư tưởng đó đã lỗi thời, sắp bước vào thời kỳ thoái trào, phi khoa học, không còn phù hợp với thực tiễn của đất nước…

Trong vài năm gần đây lợi dụng công cuộc chống tham nhũng của Đảng diễn ra mạnh mẽ sâu rộng chúng “thừa nước đục thả câu” xoáy luận điệu vào những cá nhân cán bộ Đảng viên biến chất nhằm hạ thấp uy tín của Đảng. Nguy hiểm hơn chúng cắt xén, ghép nối những điểm lý luận trong hệ thống tư tưởng của Đảng để xuyên tạc một cách trăng trợn. Qua đó yêu cầu xóa bỏ tư tưởng Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh khỏi Việt Nam. Một đảng cầm quyền mà không có nền tảng tư tưởng chẳng khác gì một tổ chức không có kim chỉ nam hành động. Mưu đồ của các thế lực thù địch khi muốn bác bỏ Điều 4 Hiến Pháp cũng chính là muốn Đảng ta mất kim chỉ nam hành động, mất phương hương trong mọi hoạt động lãnh đạo đất nước. Xa hơn chúng muốn đẩy Việt Nam vào tình trạng hỗn loạn, vô chính phủ.

Các luận điệu chống phá khác

Không chỉ chống phá về nền tảng tư tưởng về vai trò lãnh đạo của Đảng mà các thế lực thù địch còn mạnh bạo chống phá trực tiếp đối với tổ chức Đảng. Tổ chức hoạt động của Đảng luôn có những nguyên tắc cơ bản, trong đó nguyên tắc tập trung dân chủ làm đầu. Các nhà dân chủ lưu vong cho rằng đã “tập trung” thì không thể có “dân chủ” cho rằng nguyên tắc này sai với lý luận và lỗi thời.

Tập trung là để đảm bảo tính thống nhất, đoàn kết cao trong tổ chức Đảng, những vì lo sợ tập trung quá sẽ dẫn đến chuyên quyền độc đoán nên phải đi đôi với “dân chủ”. Nghĩa nôm của nguyên tắc này là vậy, một người dân bình thường cũng có thể hiểu. Nhưng với các thế lực thù địch điều đó là phi dân chủ, là độc đoán, là lạc hậu, thay vào đó chúng cổ súy cho việc chia rẽ nội bộ tổ chức đảng, khích bác các luông thông tin không chính thông gây nghi kỵ, mất đoàn kết trong đảng.

Trong tình hình Đại hội Đảng bộ các cấp diễn ra hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc các luận điệu và tần suất lặp đi lặp lại các chiêu thức bôi nhọ, xuyên tạc ngày càng mạnh. Các hội nhóm, tổ chức mang danh báo chí độc lập, phóng viên không biên giới, văn đoàn độc lập … ra sức kích động trên internet, mạng xã hội. Chúng lợi dụng sự thiếu hiểu biết của đại bộ phận người dân nông thôn để kích động. Nhiều luồng thông tin xấu độc được phát tán nhằm hạ thấp uy tín của Đảng, cũng như các cá nhân chủ chốt trong Đảng, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng.
Hơn bao giờ hết, những thời điểm nhạy cảm như này người dân cần hết sức cảnh giác, chọn đọc và tiếp cận các luồng thông tin chính thống thay vì các tin tức trôi nổi trên mạng xã hội chưa có kiểm chứng. Bên cạnh đó các cơ quan chức năng quản lý thông tin cũng như an ninh tiếp tục công tác đảm bảo anh ninh trật tự ngoài xã hội và trên không gian mạng. Tiếp tục có các biện pháp phòng chống và dập tắt ngay lập tức các luận điệu chống phá Đảng, yêu cầu xóa bỏ Điều 4 Hiến Pháp 2013.

3 biện pháp then chốt phòng chống đẩy lùi hoạt động chống phá của thế lực thù địch

Một là tiếp tục làm mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân và cán bộ đảng viên. Vạch rõ các hình thức thủ đoạn thường gặp và mới gặp của các thế lực chống phá. Người đảng viên vừa là đối tượng và chủ thể của công tác tuyên truyền. Bởi đảng viên phải là người hiểu và nắm rõ các phương thức thủ đoạn chống phá mới có thể diễn giải cho nhân dân hiểu để phòng tránh.

Sự phát triển của công nghệ thông tin và mạng internet tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tuyên truyền xuyên tạc bịa đặt của các thế lực lưu vong phản quốc. Vì vậy công tác tuyên truyền đấu tranh không chỉ tiến hành ngoài đời thực mà còn có sự tổ chức trên không gian mạng. Mỗi cá nhân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, phán đoán phân tích thông tin và cập nhật tình hình trên cơ sở đó thông tin kịp thời đến các cơ quan chức năng có biện pháp kiểm soát kịp thời.

Trong tuyên truyền giáo dục kết hợp linh hoạt nền tảng lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Kết hợp vừa phân tích thuyết phục vừa răn đe cảnh báo, kiên quyết dập tắt các luận điệu sai trái, những âm mưu thủ đoạn nham hiểm.

Thông qua công tác tuyên truyền giáo dục giúp người dân hiểu rõ bản chất của các cá nhân, tổ chức khoác áo dân chủ. Từ đó, tạo cơ sở để quần chúng nhân dân là một kênh thông tin, một lực lượng rộng rãi nhạy bén trong công tác đẩy lùi hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Hai là kiên quyết giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được cụ thể hóa thông qua Điều 4 Hiến Pháp 2013. Lịch sử ra đời và hình thành của Đảng gắn liền với công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập cho đất nước. Chính vì thế vai trò lãnh đạo của Đảng là một hiện thực khách quan xuyên suốt lịch sử từ đầu thế kỷ 20 cho đến giờ. Hơn nữa đối với công cuộc cách mạng trên thế giới Đảng Cộng sản Việt Nam còn có đóng góp và ảnh hưởng đáng kể. Nên yêu sách đòi xóa bỏ Điều 4 Hiến Pháp, phủ nhận vai trò của Đảng ở nước ta là hoàn toàn vô lý.

Với vai trò lãnh đạo Đảng cần chủ động không ngừng thay đổi xậy dựng và tổ chức bộ máy hoạt động đáp ứng các yêu cầu của tình hình mới. Giai cấp công nhân và nhân dân lao động là những tầng lớp chính, là nơi đảng viên trưởng thành tôi luyện ý chí, bản lĩnh cách mạng vững vàng. Để giữ vững vị trí tiên phong đảng ta cần liên tục trau dồi và phát hiện các cá nhân quần chúng ưu tú trong và ngoài đảng. Đảng viên có năng lực trí tuệ sẽ xây dựng lên một Đảng Cộng sản mạnh, một Đảng Cộng sản mạnh chắc chắn sẽ giữ tròn tính tiên phong của mình. Khi đó không một thế lực thù địch, phản quốc lưu vong nào có thể chống phá từ bên trong hay bên ngoài.

Ba là thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ thống nhất một lòng đoàn kết trong đảng. Hiện nay nguy cơ chống phá cao nhất là chỉ có ta tự chống phá ta từ bên trong. Chính vì nhận thức đó Đảng ta đã liên tục cụ thể hóa bằng nghị quyết Trung ương 4 “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”. Đây là nguy cơ đã trông thấy không chỉ trong lịch sử mà còn ở hiện tại.

Mỗi đảng viên có quyền tham gia vào bàn bạc tranh luận phản biện các công việc chung của Đảng, thường xuyên tổ chức phê bình và tự phê bình để xây dựng tổ chức trong sạch vững mạnh. Từ đó xây dựng khối đoàn kết thống nhất trên dưới một lòng trong tổ chức Đảng. Thực hiện tập trung dân chủ cũng chính là thể hiện sức mạnh kỷ luật thép trong Đảng, loại bỏ ngay từ đầu những tư tưởng “tự diễn biến” trong nội bộ.

Phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được cụ thể hóa bằng Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị giúp cán bộ Đảng viên không ngừng rèn luyện học tập. Qua đó giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng trong Nhà nước và xã hội. Thực hiện tốt các phong trào này cũng chính là biện pháp phòng chống, đẩy lùi sự chống phá của các thế lực thù địch.

Gần kề Đại hội Đảng toàn quốc cần có những biện pháp thiết thực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân mạnh hơn nữa. Vận động quần chúng nhân dân tham gia vào công cuộc phòng chống và đẩy lùi các luồng thông tin xấu, độc chống phá Đảng, Nhà nước gây mất ổn định an ninh trật tự xã hội. Khơi dậy mọi tiềm năng sức mạnh trong nhân dân là yếu tố quan trong đảm bảo sự thắng lợi của Đại hội Đảng sắp tới. Kiên quyết đảm bảo vị trí vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Điều 4 Hiến pháp 2013, không để các thể lực thù địch đạt được âm mưu.

Han Cao

* Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả

Từ khóa:
Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng tác giả

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video