+
Aa
-

Điều gì còn thiếu để biến biểu tình ở Mỹ trở thành cuộc cách mạng màu?

07/01/2021 11:09

Cách mạng sắc màu (colour revolution) hay còn gọi là cách mạng hoa (flower revolution) là phương thức giành chính quyền bằng biểu tình; thực chất, là cuộc đảo chính chính trị nhằm lật đổ chính quyền không thân phương Tây thông qua các chiến dịch tuyên truyền, đề cao dân chủ và “giá trị dân chủ” tư sản. Trong các bài giảng về Phòng chống cách mạng màu được các giáo viên chính trị thuyết trình trên giảng đường, thì để tiến hành cách mạng màu, các thế lực thù địch thường tiến hành theo 6 bước sau:

Một là, thông qua các quỹ tư nhân, các tổ chức phi chính phủ, sử dụng tiền để hình thành và phát triển các phe phái đối lập.

Hai là, lựa chọn và nuôi dưỡng các thủ lĩnh đối lập được bên ngoài chấp thuận nhằm mục đích liên kết, tập hợp các lực lượng đối lập vốn manh mún, phân tán xung quanh một ứng cử viên thống nhất.

Ba là, cử đặc phái viên tới các nước sở tại để tổ chức các phong trào vận động, hỗ trợ cho hoạt động chống đối.

Bốn là, trước ngày bỏ phiếu hoặc diễn ra các sự kiện quan trọng của đất nước như: bầu cử Quốc hội, bầu Tổng thống, bầu nhân sự cấp cao trong bộ máy lãnh đạo Đảng, Nhà nước… chỉ đạo phe đối lập tuyên bố chính quyền có gian lận để tạo nghi ngờ, tác động đến niềm tin trong quần chúng nhân dân.

Năm là, lợi dụng các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài phát thanh, truyền hình, Internet, các trang mạng xã hội…) để tổ chức tuyên truyền về một cuộc bầu cử không khách quan, tiến hành thăm dò dư luận tại các điểm bầu cử với phần thắng luôn nghiêng về ứng cử viên đối lập nhằm củng cố thêm nghi ngờ chính quyền trong công chúng.

Sáu là, khi ứng cử viên đối lập thất cử, hô hào quần chúng biểu tình, bạo loạn, gây sức ép, đe dọa buộc chính quyền sở tại ủng hộ phe đối lập, đưa ứng cử viên đối lập lên nắm quyền.

Và kịch bản này lại đang khá đúng với những gì đang diễn ra tại Mỹ – một nước được coi là cha đẻ của cách mạng màu. Cũng là sử dụng các phương tiện truyền thông để khẳng định bầu cử không khách quan, hô hào quần chúng xuống đường, biểu tình, chiếm giữ các trụ sở công quyền…

Và còn 1 thứ duy nhất còn thiếu để biến những gì đang diễn ra ở Mỹ thành cuộc cách mạng màu? Đó là sự lên tiếng của các nước lớn, bảo vệ lực lượng đối lập, cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mỹ.

Dung Anh

* Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả

Bài mới
Đọc nhiều