Đề xuất chính sách thu hút cán bộ giỏi về công nghệ thông tin, an ninh mạng

28/07/2020 17:09

Ngày 28/7, tại Hà Nội, Đảng bộ Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, Đề án 106 và Kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức của Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tháng 8/2018, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao được thành lập trên cơ sở hợp nhất Cục An ninh mạng và Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Tháng 10/2018, Đảng bộ Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao được thành lập, là Đảng bộ cấp cơ sở trực thuộc Đảng bộ Công an Trung ương.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu tại đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã lãnh đạo, chỉ đạo đảng bộ, đơn vị thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; nhanh chóng ổn định tư tưởng cán bộ, chiến sỹ (CBCS) ổn định tổ chức sau khi sáp nhập 2 đơn vị; sắp xếp, bố trí lại cán bộ và lãnh đạo, chỉ huy phù hợp với năng lực và yêu cầu công tác; quan tâm đào tạo và đảm bảo chế độ chính sách để động viên cán bộ yên tâm công tác; giữ vững đoàn kết, thống nhất nội bộ, kế thừa và phát triển những thành tựu đạt được, phát huy tính dân chủ, trí tuệ tập thể để lãnh đạo đơn vị từng bước vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam chúc mừng đại hội.

Công tác nắm tình hình có chiều sâu; công tác nghiệp vụ cơ bản có chuyển biến rõ rệt cả về chất và lượng; chủ động tấn công, vô hiệu hóa hoạt động tuyên truyền phá hoại tư tưởng; trấn áp mạnh các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao; phối hợp có hiệu quả với Công an các đơn vị, địa phương triển khai các yêu cầu nghiệp vụ; hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh mạng không ngừng được nâng lên. Hoạt động xây dựng chính sách pháp luật, triển khai đề án, dự án được đẩy nhanh; hoạt động hợp tác quốc tế được mở rộng, mang lại hiệu quả thiết thực…

Những kết quả đạt được toàn diện về nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng của đảng bộ, đơn vị Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và mô hình tổ chức bộ máy mới của Bộ Công an.

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Nam ghi nhận, biểu dương những thành tích mà tập thể Đảng bộ Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh: Đảng bộ Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã quan tâm, chỉ đạo thường xuyên với nhiều chủ trương, giải pháp củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng, của các Đảng viên tạo nhiều chuyển biến tích cực trong Đảng bộ trong thời gian vừa qua.

Các đại biểu bỏ phiếu, bầu Ban chấp hành Đại hội Đảng bộ Cục nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngay khi triển khai mô hình tổ chức mới, Ban Thường vụ Đảng ủy đơn vị đã chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tập trung, dân chủ, chỉ đạo xây dựng phương hướng nhiệm vụ; ban hành quy chế làm việc, kiện toàn ban kiểm tra; các tổ chức Đảng các cấp trực thuộc sớm hoạt động có nề nếp và hiệu quả.

Đã tích cực tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ trong việc đề ra chủ trương, chính sách pháp luật, hoàn thiện các thể chế, các chiến lược giải pháp đảm bảo an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao…

Thứ trưởng Bùi Văn Nam với Ban chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ công tác trọng tâm trong thời gian tới, Thứ trưởng Bùi Văn Nam yêu cầu Đảng bộ Cục tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an ban hành chủ trương, chính sách, pháp luật, triển khai chiến lược, giải pháp bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Tăng cường quan hệ phối hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp cả trong và ngoài lực lượng CAND trong đảm bảo an ninh mạng, đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ thành công Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

Thứ trưởng Bùi Văn Nam chỉ rõ: Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phải chú trọng công tác vận động quần chúng; tuyên truyền, nâng cao nhận thức cảnh giác của người dân trong việc phòng, chống tội phạm trên không gian mạng.

Tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, nâng cao năng lực chỉ đạo, sức chiến đấu; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách tự phê bình đi đôi với phát huy vai trò của người đứng đầu; tính chủ động, gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu, bí thư cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị.

Tập trung đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao; đề xuất chính sách để thu hút, duy trì và mở rộng đội ngũ cán bộ giỏi về công nghệ thông tin có trình độ cao về nghiệp vụ, về kiến thức xã hội và về đạo đức nghề nghiệp. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, truyền đạt kinh nghiệm thực tiễn công tác bảo vệ an ninh mạng trong lãnh đạo, cán bộ chuyên môn các đơn vị, địa phương.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu BCH  Đảng bộ Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII…

Xuân Mai/CAND

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video