Đấu tranh chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng

03/01/2021 12:50

Thẩm thấu văn hóa là một trong những thủ đoạn được các thế lực thù địch, chống đối sử dụng để truyền bá những giá trị văn hóa lệch lạc, những quan điểm, tư tưởng trái chiều, hình thành nên nhận thức và thái độ thiếu phù hợp.

Tuấn Khanh, từ một nhạc sĩ nổi tiếng đã trở cờ, tấn công chống phá đất nước

Văn hóa, tư tưởng là một lĩnh vực có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây cũng là lĩnh vực được không ít thế lực thù địch sử dụng để làm bàn đạp truyền bá những quan điểm, tư tưởng sai lệch về tình hình đất nước. Gần đây, một số tài khoản trên mạng xã hội đã tỏ ý kiến bất bình trước việc một số tờ báo “chính thống” tiến hành khóc thương, ca ngợi cho cuộc đời của một nhạc sĩ thuộc chế độ Việt Nam cộng hòa khi qua đời. Điều đáng nói, người nhạc sĩ này dù có tài hoa nhưng lại chẳng hề đóng góp cho đất nước.

Trước năm 1975, người này hoạt động cho chính quyền Sài Gòn, sau 1975, người này di cư sang Mỹ và chẳng hề đoái hoài đến đất mẹ. Điều này đặt ra câu hỏi liệu một người không quý trọng chính quê hương mình thì liệu có đáng để ca ngợi hay không? Bên cạnh đó, hiện nay đang xuất hiện một số trào lưu văn hóa vô cùng nguy hiểm như ăn mặc theo phong cách của lính Mỹ – VNCH, viết lại lịch sử với quan điểm sai lệch. Thậm chí, một số đối tượng còn đẩy mạnh việc kêu gọi xuất bản các sách, báo của chế độ cũ. Núp dưới danh nghĩa bảo vệ các giá trị văn hóa lịch sử, các đối tượng chống đối đang lan truyền nhưng quan điểm, tư duy, nhận thức lệch lạc về lịch sử. Đây là hành động chĩa mũi súng vào nền hòa bình của dân tộc.

Không để văn hóa trở thành chiến địa của các thế lực thù địch

Trong thời gian qua, các thế lực thù địch đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình” với cấp độ ngày càng quyết liệt. Trong đó, mặt trận tư tưởng, văn hóa đang trở thành một chiến địa vô cùng nóng bỏng. Đây là lĩnh vực được các đối tượng xác định là “mũi đột phá”, đánh thẳng vào nhận thức, tư duy của quần chúng nhân dân cũng như cán bộ, đảng viên. Mục tiêu các đối tượng hướng đến là làm tan rã niềm tin, gây hỗn loạn về tư tưởng, tạo ra “những khoảng trống” để dần đưa hệ tư tưởng tư sản thâm nhập vào cán bộ, đảng viên và Nhân dân, từng bước chuyển hóa, xóa bỏ hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa.

Sở dĩ các đối tượng chú trọng tấn công trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng bởi đây là một lĩnh vực rất dễ dàng chống phá nhưng lại mang lại những hậu quả vô cùng lớn. Thông thường, khi tiếp nhận các giá trị văn hóa, văn nghệ, người ta chỉ coi là một hoạt động giải trí dẫn đến không chủ động phòng bị. Lợi dụng sự mất cảnh giác này, các đối tượng đã lồng ghép những ý kiến, quan điểm sai lệch, truyền bá những giá trị văn hóa thuộc chế độ cũ, những giá trị văn hóa không phù hợp, thiếu chuẩn mực.

Các đối tượng triệt để sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại, đặc biệt là Internet, sử dụng các trang mạng xã hội, các blog cá nhân truyền bá các quan điểm sai trái, tung tin xuyên tạc đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vu cáo, bịa đặt, bôi nhọ hình ảnh các đồng chí lãnh đạo cấp cao, nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, làm giảm niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước. Bên cạnh việc bắn thẳng viên đạn vào xã hội hiện tại, các đối tượng lại ca ngợi, cổ vũ những giá trị văn hóa thuộc chế độ cũ. Không khó để nhận thấy, một số đối tượng đang cố tình loan truyền những thông tin sai lệch, thiếu khách quan thuộc chế độ cũ như sách báo, hình ảnh, ca nhạc, phim ảnh… Từ đó, các đối tượng ca ngợi, hình thành một sự huyễn tưởng về sự giàu có, văn minh của chế độ tư bản và chế độ cũ tại Việt Nam. Trên cơ sở này, các đối tượng ra sức cổ súy tấn công chế độ hiện tại, thiết lập lại mô hình chế độ cũ theo hướng tư bản.

Không để kẻ hổng trên mặt trận tư tưởng

Đảng, Nhà nước ta luôn tôn trọng quyền tiếp cận các giá trị văn hóa của quần chúng nhân dân. Chúng ta không phủ nhận sạch trơn những giá trị văn hóa tư bản cũng như nhưng giá trị văn hóa của chế độ cũ. Tuy nhiên, việc tiếp cận các giá trị văn hóa phải có sự chọn lọc, “gạn đục khơi trong” để vừa tiếp nhận được nhưng tinh hoa, vừa không bị đánh lừa bởi các giá trị ảo.

Mặt trận văn hóa, tư tưởng vẫn là một mũi nhọn được các đối tượng sử dụng. Về mục tiêu lâu dài, văn hóa tư tưởng là một mũi nhọn để tổng tấn công nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của của Đảng, thay đổi thể chế chính trị tại Việt Nam. Trên thực tế, các đối tượng đã và đang sử dụng những chiêu thức mới, tiếp cận theo hướng quan hệ “mềm dẻo”, thân thiện hơn, hợp tác toàn diện, thâm nhập sâu vào các lĩnh vực của đời sống xã hội, từ đó tác động, phá hoại nền tảng tư tưởng, bản sắc văn hóa dân tộc, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta.

Việc đấu tranh chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Trong đó, cần củng cố vai trò lãnh đạo của Đảng với văn hóa, tư tưởng để tạo chỗ dựa cho hoạt động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch.

Bảo An

* Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả

Từ khóa:
Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng tác giả

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video