Danh sách 19 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

01/02/2021 09:39

Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII gồm 19 ủy viên. Ông Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Kỳ họp thứ 50 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Kỳ họp thứ 50 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

1. Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII

2. Hồ Minh Chiến, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII

3. Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII

4. Đoàn Anh Dũng, Vụ trưởng, Thư ký Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII

5. Trần Thị Hiền, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII

6. Nguyễn Quốc Hiệp, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII

7. Nguyễn Văn Hội, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII

8. Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII

9. Vũ Khắc Hùng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII

10. Hoàng Trọng Hưng, Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương

11. Trần Tiến Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

12. Tô Duy Nghĩa, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII

13. Võ Thái Nguyên, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII

14. Nguyễn Văn Nhân, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII

15. Nguyễn Minh Quang, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII

16. Trần Văn Rón, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Vĩnh Long

17. Trần Đức Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII

18. Cao Văn Thống, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII

19. Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII.

Minh Ngọc

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video