+
Aa
-
like
comment

Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp mọi mặt đối với quân đội

03/07/2020 06:32

 Hôm qua (2/7), Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc. 

Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp mọi mặt đối với quân đội
Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo. Tham dự Đại hội có 260 đại biểu của 32 tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ cơ quan Tổng cục Chính trị, đại diện cho gần 3.000 đảng viên trong Đảng bộ.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, thành tích của Đảng bộ và toàn cơ quan Tổng cục Chính trị trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời Bộ trưởng cũng lưu ý một số vấn đề còn tồn tại như hạn chế trong khả năng dự báo, tổng hợp, phân tích xử lý thông tin; công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện cán bộ, đảng viên có nơi chưa thực sự hiệu quả, còn có cán bộ, đảng viên vi phạm về đạo đức, lối sống…

Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, trong những năm tới, tình hình thế giới, khu vực sẽ diễn biến nhanh chóng, khó dự báo. Các thách thức an ninh phi truyền thống, nhất là thiên tai, dịch bệnh rất phức tạp, với việc xuất hiện nhiều hình thái chiến tranh mới làm thay đổi môi trường chiến lược.

Để thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu phải giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội. Theo Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch, ở đâu có tổ chức quân sự, ở đâu có hoạt động quân sự, thì ở đó phải có hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị. Cần tham mưu, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn quân lên một bước mới.

Khánh Chi/BVPL

Bài mới
Đọc nhiều