Đại tướng Tô Lâm: Lần đầu tiên “an ninh con người” thành mục tiêu phát triển

28/03/2021 19:38

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, lần đầu tiên, Đảng xác định “an ninh con người”, bảo vệ “an ninh con người” trở thành các mục tiêu, định hướng phát triển đất nước.

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng chiều 28/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an Tô Lâm giới thiệu chuyên đề ”Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia”.

Theo Đại tướng Tô Lâm, Đại hội XIII của Đảng đã xác định, an ninh quốc gia cần được hiểu một cách toàn diện hơn, rộng hơn, sâu hơn, bao quát cả những vấn đề an ninh toàn cầu, trong đó có an ninh phi truyền thống.

Đại tướng Tô Lâm: Lần đầu tiên “an ninh con người” thành mục tiêu phát triển
Đại tướng Tô Lâm Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an

Cụ thể như: An ninh mạng; khủng bố, tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia; an ninh tài chính tiền tệ; an ninh năng lượng; an ninh lương thực; an ninh môi trường (thảm họa thiên nhiên, biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước…), dịch bệnh; thậm chí cũng cần phải bàn đến “an ninh chính quyền”, “an ninh chế độ”…

Đất nước ta đang đứng trước 3 thách thức lớn 

Trong những nhận thức , tư duy mới về an ninh quốc gia trong văn kiện Đại hội XIII  lần đầu tiên xác định “an ninh con người”, bảo vệ “an ninh con người”.

Điều này nhằm cụ thể hóa các tư tưởng lập hiến đã nêu trong Hiến pháp 2013 và trở thành các mục tiêu, định hướng phát triển đất nước từ năm 2021 đến 2025, 2030 (100 năm thành lập Đảng) và tầm nhìn đến năm 2045 (100 năm thành lập nước).

“Đại hội XIII của Đảng đặt nhân tố con người, an ninh con người làm trung tâm của mọi hoạt động. Bảo vệ an ninh con người vừa là mục tiêu phấn đấu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định chính trị xã hội và xây dựng, phát triển đất nước trường tồn, thịnh vượng”, Bộ trưởng Công an Tô Lâm nhấn mạnh.

Đại hội XIII xác định: “Chú trọng an ninh, an toàn là một trong những yếu tố hàng đầu trong cuộc sống của người dân”, Do vậy, bảo vệ an ninh quốc gia cũng chính là bảo vệ cuộc sống của người dân.

“An ninh con người là trạng thái người dân được sống ổn định, an toàn, không bị đe dọa bởi các nguy cơ xâm hại; bảo vệ an ninh con người là bảo đảm và thực thi đầy đủ các quyền con người, quyền cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp năm 2013, bảo đảm mọi người dân được sống ấm no, tự do, hạnh phúc trong một môi trường xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh”, Đại tướng Tô Lâm khái quát.

Đại tướng Tô Lâm: Lần đầu tiên “an ninh con người” thành mục tiêu phát triển
Các đại biểu dự hội nghị

Theo Bộ trưởng Công an, dưới góc độ thực hiện nhiệm vụ an ninh quốc gia, đất nước ta đang đứng trước 3 thách thức lớn đe dọa trực tiếp đến sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ.

Một là âm mưu, hoạt động chống phá, gây bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch, phản động ngày càng thâm độc, nguy hiểm hơn.

Hai là, nguy cơ đe dọa chủ quyền lãnh thổ trên Biển Đông, gắn với thách thức trong xử lý quan hệ với các nước lớn và giữ vững uy tín của Đảng, chế độ trước nhân dân ngày càng gia tăng.

Bà là nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với suy giảm lòng tin của nhân dân diễn biến phức tạp.

Trong ba thách thức nêu trên, Đại tướng Tô Lâm lưu ý, nguy cơ mất an ninh chính trị nội bộ, suy giảm thế trận lòng dân, làm suy yếu sức chiến đấu của Đảng, của chế độ ta từ gốc, từ bên trong là nguy hiểm nhất.

Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc

Theo Bộ trưởng Công an Tô Lâm, trong bối cảnh hiện nay, “Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia” phải được xem như một bộ phận quan trọng của “Chiến lược phát triển quốc gia” nằm trong tổng thể của “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc”. Từ đó, Bộ trưởng Công an nêu 10 vấn đề mới về chủ trương, giải pháp trong bảo vệ an ninh quốc gia.

Trong đó, định hướng về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh đến năm 2030 với điểm mới về mục tiêu bảo vệ an ninh quốc gia là: “Bảo vệ con người, an ninh con người” và “xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh”.

Đây là mục tiêu rất rõ, lần đầu tiên đưa khái niệm “an ninh con người”, bằng các biện pháp mới hơn, mạnh hơn. Đại hội XIII đã bổ sung nội dung “Kết hợp với sức mạnh thời đại” để phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp nhằm bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh quốc gia.

Đại hội XIII xác định 5 quan điểm chỉ đạo đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải quán triệt trong nhận thức và hoạt động thực tiễn. Trong đó có quan điểm “bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc”.

Cùng với đó là, chủ động ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa; phát hiện sớm và xử lý kịp thời những yếu tố bất lợi, nhất là những yếu tố, nguy cơ gây đột biến; đẩy mạnh đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị.

Ngoài ra, Đại tướng Tô Lâm cũng lưu ý, Đại hội XIII phát triển tư duy mới về phạm vi bảo vệ an ninh quốc gia không chỉ giới hạn trong phạm vi biên giới hành chính quốc gia mà cần phải mở rộng nhằm bảo vệ lợi ích, an ninh quốc gia ở cả bên ngoài biên giới hành chính quốc gia.

Cùng với đó, “xác định chủ động phòng ngừa là chính”, “chủ động chuẩn bị về mọi mặt, sẵn sàng các phương án giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống”.

Về tư duy về xây dựng lực lượng Công an nhân dân, Đại tướng Tô Lâm cho biết, so với Đại hội XII, Đảng ta xác định chuyển từ trạng thái “từng bước hiện đại” sang “một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại”. Đồng thời xác định mục tiêu phấn đấu: “đến năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

“Đây thật sự là thách thức rất lớn với công an và quân đội”, Bộ trưởng Công an Tô Lâm nói.

Thu Hằng

Từ khóa:
Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video