Đại hội Đảng NDCM Lào bầu Ban Chấp hành T.Ư khóa XI

14/01/2021 22:26

Ngày 14-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng NDCM Lào tiến hành ngày làm việc thứ 2. Các đại biểu đã bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành T.Ư Đảng Nhân dân cách mạng (NDCM ) Lào khóa XI.

Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, bảo đảm ổn định chính trị vững chắc, triển khai đường lối đổi mới đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế – xã hội theo hướng chất lượng mới, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, tiếp tục đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển, đi lên mục tiêu xã hội chủ nghĩa”, tại phiên buổi sáng, Đại hội tiến hành công việc dưới sự điều hành của đồng chí Thongloun Sisoulit, Thủ tướng Chính phủ.

Đại diện Ban bầu cử của Đại hội thông báo một số quy định tại Đại hội, ngày 14-1.

Tại Đại hội, đồng chí Phankham Viphaphan, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước trình bày Dự thảo Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo chung của Ban Chấp hành (BCH) T.Ư Đảng NDCM Lào khóa X. Đồng chí Chansi Phosikham, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Đảng, đại diện Tiểu ban điều lệ và nhân sự trình bày tiêu chuẩn, điều kiện và danh sách ứng cử vào BCH T.Ư Đảng NDCM Lào khóa XI, gồm cả ủy viên chính thức và dự khuyết. Các đại biểu tham dự Đại hội đã nghiên cứu, xem xét vấn đề nhân sự theo từng tổ.

Đồng chí Bounnhang Vorachith, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào (bìa phải) và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào bỏ phiếu, chiều 14-1.

Buổi chiều, dưới sự điều hành của đồng chí Bunthong Chitmani, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra T.Ư, Phó Thủ tướng Chính phủ, Đại hội tiến hành một số bước theo quy định về việc bầu Ủy viên BCH T.Ư Đảng NDCM Lào khóa XI. Đại hội đã bầu Ban bầu cử trong đó có nhiệm vụ kiểm đếm phiếu bầu cử. Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu cử BCH T.Ư Đảng NDCM Lào khóa XI gồm 71 ủy viên chính thức và 10 ủy viên dự khuyết. Cuối buổi chiều nay, Ban bầu cử đã tiến hành kiểm đếm phiếu bầu cử.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu cử BCH T.Ư khóa XI gồm 71 ủy viên chính thức và 10 ủy viên dự khuyết.

Sau một ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm cao, các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng NDCM Lào đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, tâm huyết và trách nhiệm cao. Theo kế hoạch, Đại hội sẽ bế mạc ngày mai, 15-1.

TRẦN XUÂN SƠN – LÊ DUY TOÀN/NDO

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video