Công bố quyết định kiểm tra Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động

12/07/2019 19:28

Chiều 12/7, Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư đã làm việc, công bố quyết định kiểm tra của Ban Bí thư đối với Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và một số cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc.  

Cong bo quyet dinh kiem tra Dang doan Tong Lien doan Lao dong hinh anh 1
Ông Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương phát biểu tại buổi kiểm tra.

Chiều 12/7, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư do ông Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc, công bố quyết định kiểm tra của Ban Bí thư đối với Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và một số cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phan Đình Trạc nêu rõ, đoàn kiểm tra của Ban Bí thư sẽ tập trung kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với các quy định của Đảng.

Cụ thể là Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và việc triển khai, quán triệt Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Trưởng ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh, đây là cuộc kiểm tra định kỳ hằng năm của Ban Bí thư nhằm đánh giá những ưu điểm, hạn chế, tồn tại, nguyên nhân của cấp ủy, tổ chức đảng trong việc thực hiện các nghị quyết, quy định của Trung ương. Mốc thời gian kiểm tra từ tháng 11/2016 đến nay.

Báo cáo của Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho thấy các cấp ủy, tổ chức đảng ở các cơ quan công đoàn, các cấp công đoàn từ Tổng Liên đoàn đến công đoàn cơ sở đã nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc thực hiện các quy định về nêu gương đạt được kết quả đáng khích lệ.

Trong việc thực thi chỉ đạo hoạt động công đoàn, Đảng đoàn Tổng Liên đoàn kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng vào hoạt động công đoàn; lãnh đạo chặt chẽ công tác tổ chức, cán bộ, đối ngoại, tài chính theo các quy định của Đảng, Nhà nước, vận dụng phù hợp và hướng dẫn kịp thời trong hệ thống công đoàn, đảm bảo bàn bạc dân chủ, công khai, minh bạch.

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường cho biết, trong quá trình triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức hội nghị quán triệt tinh thần cơ bản của nghị quyết và các quy định, đồng thời ban hành các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết và quy định của Đảng; cụ thể hóa việc thực hiện, trong đó có trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu…

Việc thực thi quyền hạn và trách nhiệm, vai trò nêu gương của người đứng đầu Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn được phát huy, đảm bảo thực hiện đúng các quy định, quy chế của Trung ương và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tại cuộc làm việc, các thành viên trong đoàn kiểm tra đã trao đổi để làm rõ hơn các nội dung liên quan tới kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với triển khai các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương.

Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc ghi nhận sự chuẩn bị các nội dung cho cuộc kiểm tra của Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã bám sát yêu cầu của cuộc kiểm tra.

Qua nghe báo cáo và các ý kiến tại cuộc làm việc, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đề nghị Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục đầu tư nhiều hơn về nội dung, cũng như kết cấu của báo cáo tự kiểm tra, bám sát vào Đề cương kiểm tra và nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kế hoạch 04 thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 cũng như nội dung Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư, Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII để cụ thể hóa cho phù hợp với tổ chức, hoạt động, đặc điểm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Trưởng ban Nội chính Trung ương đề nghị kèm theo báo cáo phải có số liệu, phụ lục văn bản để chứng minh cho các kết quả, nhận định của Tổng Liên đoàn.

Sau cuộc làm việc này, ôngPhan Đình Trạc yêu cầu Đoàn kiểm tra khẩn trương căn cứ nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kế hoạch 04 và các quy định của Đảng về nêu gương, xây dựng đề cương chi tiết nội dung các đơn vị cần báo cáo để các đơn vị thuộc diện kiểm tra chuẩn bị đúng trọng tâm, yêu cầu. Trong quá trình kiểm tra phải sâu sát, cụ thể, công tâm, khách quan, đánh giá đúng tình hình thực tế và thực hiện đúng quy định của Đảng về kiểm tra, giám sát; những kiến nghị, đề xuất phải xác đáng, phù hợp và trong phạm vi nội dung kiểm tra.

(Theo Vietnam+)

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM