+
Aa
-
like
comment

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc xin nghỉ hưu, thôi chức ủy viên Bộ Chính trị

Đông Duy - 17/01/2023 16:10

Ngày 17/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đồng ý để Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Ngày 17-1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét và cho ý kiến về nguyện vọng thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác và nghỉ hưu của ông Nguyễn Xuân Phúc, ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, An ninh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, sinh ra trong gia đình giàu truyền thống cách mạng; được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở và được Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị các khóa tín nhiệm phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước.

Trên thời gian giữ cương vị Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021, ông đã có nhiều nỗ lực trong việc điều hành công tác phòng, chống dịch Covid-19 và đã đạt được những kết quả, giúp Việt Nam vượt qua những đợt dịch Covid-19 đầu tiên.

Tuy nhiên, nhiều cán bộ – trong đó có 2 phó thủ tướng và 3 bộ trưởng – đã gây ra những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin của người dân. Qua đó dã có 2 phó thủ tướng xin miễn nhiệm, 2 bộ trưởng và nhiều cán bộ khác bị xử lý hình sự. Với trách nhiệm chính trị của người đứng đầu, nhận thức rõ trách nhiệm của mình trước Đảng và nhan dân, ông Nguyễn Xuân Phúc đã đệ đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công, nghỉ công tác và nghỉ hưu.

Căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của ông Nguyễn Xuân Phúc, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, An ninh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đông Duy

Bài mới
Đọc nhiều