+
Aa
-

Chống chạy chức, chạy quyền trong ngành công an

10/02/2020 21:17

Cơ quan kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương cần bảo đảm thực hiện kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền.

Chống chạy chức, chạy quyền trong ngành công an

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Đảng ủy Công an Trung ương, báo cáo tóm tắt kết quả công tác thời gian qua và nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng đầu năm 2020. Theo đó, UBKT Đảng ủy Công an Trung ương, Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trung ương đã chủ động tham mưu xây dựng và tổ chức triển khai chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2020.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong CAND sáu tháng đầu năm 2020 cần tập trung nhiệm vụ phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo quy định.

Cùng với đó, Thứ trưởng yêu cầu khẩn trương rà soát tổ chức bộ máy, tổ chức tập huấn bồi dưỡng cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng các cấp trong CAND. Đặc biệt, xây dựng quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy để trình Ban Bí thư ký, ban hành; khắc phục những khoảng trống, tránh trùng lặp trong công tác kiểm tra, giám sát và bảo đảm thực hiện kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền…

T.Phan/ TPO

Bài mới
Đọc nhiều